NAČO VÁM TO BUDE

NAČO VÁM TO BUDE

Daj nám väčšiu vieru! Prosíme s apoštolmi nášho Pána. Prosíme, ako deti milujúcich rodičov. Čo odpovieme Pánovi, keď skôr ako, ako to urobí, sa nás opýta: „Načo vám to bude?“ Pane, aby sme mohli šliapať po všetkej sile nepriateľa. Ešte po hadoch a škorpiónoch. A mali  radosť z toho, že sa nám poddávajú zlí duchovia.

Človek rád šliape, niekedy ako zloduch a ničiteľ všetkého dobrého, skôr však ako ten, čo chce zničiť všetkých tých zlých.

Mnohokrát aj po nalomenej trstine a hasnúcom knôtiku.

Viera nie je sila ničenia, ale života, budovania, rozvoja a to všetko v radosti. V radosti, že sme hodní trpieť pre Kristovo meno. V radosti, že patríme Pánovi.  V radosti, že naše mená sú zapísané v nebi.

Človeku chýba radosť, lebo mu chýba viera.

Pane, opäť prosíme: „Daj nám väčšiu vieru!“

Zoznam priložených súborov