Mgr. Cyril Hamrák

Mgr. Cyril Hamrák

Narodil som sa 18. mája 1980 v Spišskej Novej Vsi. Mám jedného súrodenca, o rok staršieho brata. Pochádzam z Markušoviec, kde som navštevoval aj Základnú školu. Po jej ukončení som bol prijatý na cirkevné Gymnázium sv. Františka Assiského do Levoče. Hneď po maturite som nastúpil do spišského Seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.

Po šesťročnom teologickom štúdiu som bol vysvätený na kňaza 19. júna 2004. Mojím prvým kaplánskym miestom sa stal Poprad. Pôsobil som tam dva roky. Naskytla sa mi príležitosť študovať v Ríme a tak som sa rozhodol skúsiť to v odbore Sociálna komunikácia a masmédiá. Moje štúdium trvalo jeden rok.

Po návrate na Slovensko som bol ustanovený za kaplána do Dolného Kubína. Po štvorročnom pôsobení na Orave som sa z vôle biskupa presunul na hranice Liptova, do podtatranskej dedinky Važec. Od 10. 7. 2013 som bol menovaný za správcu farnosti Važec.

Po štvorročnom pôsobení vo Važci som sa opäť vrátil na Oravu, od 8. júla 2015 ma spišský biskup Mons. Štefan Sečka ustanovil za farára farnosti Zákamenné.

Medzi moje pastoračné záujmy patrí najmä mládež, ale rád sa venujem všetkým ľuďom, ktorí to chcú a potrebujú. Obľubujem šport, dobré knihy a hudbu, akvaristiku.