MATKA NAJČISTEJŠIA A NAJČISTOTNEJŠIA

MATKA NAJČISTEJŠIA A NAJČISTOTNEJŠIA

MATER PURISSIMA ET CASTISSIMA

Litánie nám vo vzývaniach Matka „neporušená“ a „nepoškvrnená“ hovoria, že Mária pri počatí Ježiša Krista a tiež počas pôrodu a po pôrode zostala pannou, a teda čistou a čistotnou. Akou prekrásnou pannou bola Mária, to vyzdvihujú rôzne iné vzývania: Panna „najmúdrejšia“, „mocná“, „verná“ atď., ale aký zvláštny význam majú potom invokácie: Matka „najčistejšia“ a „najčistotnejšia“? Nemali by sme skôr očakávať, že Mária ako panna je čistá a čistotná? Predsa však naše litánie spájajú čistotu a čistotnosť s Máriiným materstvom! Ako to rozumieť?

Zdá sa, že oslovenie „purissima — najčistejšia“ sa v prvom rade vzťahuje na čistotu v zmysle jasnosti, nezakalenosti, teda vo význame, ktorý používame, keď hovoríme o jasnej, čírej, nezakalenej vode alebo o čistom zlate. Toto je tiež zvyčajný význam latinského slova „purus“, ktoré táto invokácia používa. „Matka najčistotnejšia“ teda znamená, že Mária je pravou matkou. Prirodzene, predpokladáme, že Mária bola bezhriešna, a toto oslovenie vyjadruje iba, že Mária bola dokonalou, ideálnou matkou.

Slovo „castissima“ sa v našom texte prekladá ako „najčistotnejšia“ a je odvodené z latinského slova „castus“, ktoré je opäť formou latinského „careo — chýbať, byť slobodný od“ a často sa používa vo význame „slobodne sa niečoho zriecť“. V biblickej reči slovo „castus” znamená „slobodne sa zriecť pohlavného života“.

Tento výraz použitý v súvislosti s Máriou ako matkou znamená, že Mária dokonale oddaná svojmu božskému materstvu sa zriekla každého pohlavného života. Z úcty pred zázračným omilostnením, ktoré jej Boh udelil, aby sa z nej zázračne narodil Vykupiteľ, žila s Jozefom v úplnej zdržanlivosti. Tento výklad vzývania „Matka najčistotnejšia“ je tiež základom pre dve nasledujúce invokácie k svätej Panne: Matka „neporušená“ a „nepoškvrnená“, ktoré, ako uvidíme, chcú poukázať na panenstvo Márie počas pôrodu a po ňom.

V krátkosti teda naše vzývania „Matka najčistejšia“ a „Matka najčistotnejšia“ vyjadrujú, že Mária bola skutočnou, ideálnou matkou nášho Pána a z úcty pred zázračným Božím omilostnením pri Ježišovom počatí žila potom už len pre neho, a zriekla sa teda manželského života.