KRÁĽOVNÁ RODINY

KRÁĽOVNÁ RODINY (REGINA FAMILIAE)

Titul Panny Márie ako „Kráľovná rodiny“ je v Cirkvi pomerne nový. Zaviedol ho v roku 1995 pápež svätý Ján Pavol II. Urobil tak v náväznosti na medzinárodný rok rodiny, ktorý na rok 1994 vyhlásila Organizácia Spojených Národov. Svätého Otca vtedy zaplavili žiadosti mnohých spoločenstiev veriacich, ktoré ho prosili, aby kresťanské rodiny zveril pod ochranu Panny Márie, a aby sme pod týmto titulom mohli vzývať Pannu Máriu aj v Loretánskych litániách.
A tak na sviatok Svätej Rodiny 31. decembra 1995 vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí obežník, ktorým zaradila do Loretánskych litánií invokáciu „Regina familiae – Kráľovná rodiny“.

Panna Mária, tým že prijala úlohu byť matkou Božieho Syna, vstupuje s ním a so svätým Jozefom do spoločenstva rodiny. Svätá rodina, ktorú tvorila Bohorodička so svojím prečistým ženíchom a s dieťaťom Ježišom, sa stala svetlom a vzorom pre každú rodinu. Mária si zodpovedne plní svoju úlohu v rodinnom živote, pričom všetko prežíva a koná vo svetle Božej pravdy. Evanjelista Lukáš pri tom dva razy poznamenáva: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2, 19. 51)
A na začiatku Ježišovej verejnej činnosti vidíme Máriinu starosť o novovznikajúcu rodinu na svadbe v Káne Galilejskej, keď sa táto dostáva do problémov, je jej príhovor taký účinný, že primäl Ježiša urobiť svoj prvý zázrak a tejto rodine pomôcť. (Jn 2, 1-11)
Rovnako nebeskej Kráľovnej záleží na dobre každej jednej rodiny. Ona je svetlom a príkladom pre kresťanské rodiny a zároveň je ich účinnou ochranou a pomocou.

Pápež sv. Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii „Rodinné spoločenstvo“ cituje z exhortácie svojho predchodcu bl. Pavla VI. „Marialis cultus“: „Veľmi chceme … živo odporúčať modlitbu svätého ruženca v rodine. Ruženec blahoslavenej Panny Márie patrí nepochybne medzi najvznešenejšie a najúčinnejšie spoločné modlitby, ktoré sa odporúčajú kresťanským rodinám. A naozaj je Naším úmyslom, ktorý ochotne vrelo odporúčame, aby v čase, keď sa členovia rodiny zídu na spoločnú modlitbu, často a radi sa modlievali ruženec.“
A sv. Ján Pavol II. ďalej pokračuje: „Takáto opravdivo mariánska nábožnosť, prejavovaná úprimnou prítulnosťou k najsvätejšej Panne a nasledovaním jej duchovných postojov, stáva sa veľmi vhodným prostriedkom na posilnenie rodinného spoločenstva lásky a na rozvoj manželského i rodinného duchovného života. Ona, Matka Krista a Cirkvi, je osobitným spôsobom aj Matkou kresťanských rodín, domácich cirkví.“

Zoznam priložených súborov