KRÁĽOVNÁ ANJELOV

KRÁĽOVNÁ ANJELOV (REGINA ANGELORUM)

Vo Svätom Písme čítame, že Ježišovi Kristovi odovzdal Boh Otec kráľovstvo, podriadil mu všetko, celý svet. Na tejto jeho vláde máme mať účasť aj my. Zvlášť ju však dostala Preblahoslavená Panna Mária pri svojom oslávení v nebi.
Cirkev ju preto nazýva kráľovnou vesmíru (Lumen Gentium, 59), čiže kráľovnou neba i zeme. Zemou – viditeľným svetom je priestor, v ktorom žijeme my, ľudia. Nebom – stvoreným neviditeľným svetom je svet anjelov. Takto je Mária povýšená i za ich kráľovnú, kráľovnú anjelov. Nie aby jej slúžili, ale aby Ona bola v čele ich služby Bohu, a pre ktorého slúžia i tomu nášmu svetu, nám ľuďom.
Keď sv. Pavol opisuje anjelské bytosti, hovorí: „Či nie sú všetci služobnými duchmi, ktorým (Boh) zveruje úlohy pre dobro tých, čo majú dosiahnuť spásu?“ (Hebr 1, 14) Ešte viac, ako o anjeloch, platí toto o Márii, ktorá pri zvestovaní Vtelenia hovorila anjelovi Gabrielovi: „Hľa, služobnica Pána.“
Vieme, že Máriina poslušnosť bola zameraná predovšetkým na Boha; ale pretože Božou vôľou je, aby sme my ľudia prišli k nemu a mohli pri ňom navždy prebývať, a on práve preto zoslal svoje Slovo, aby sa stalo človekom, dotýka sa Máriina poslušnosť i nás ľudí. Ona slúži Bohu, pretože slúži nám. Práve tak ako anjeli tým, že slúžia Bohu, sú v službe vyslaní na pomoc ľuďom, aby sme mohli dosiahnuť spásu.
Toto je tajomstvo Máriinej úlohy, ktorou nám sprostredkuje milosť. Stojí tak zároveň na čele anjelov, toho nespočítateľného množstva anjelov strážnych, ktorí sa starajú o nás ľudí, a preto ju právom uctievame ako „Kráľovnú anjelov“.