KOHO HĽADÁTE ?

KOHO HĽADÁTE ?

Na cestách, najmä počas prázdnin a dovoleniek prekročíme mnohé prahy. Prahy reštaurácií, hotelov, chodníkov i domov. Prekročením prahu vstupujeme do sveta niekoho. Podľa toho, ako na nás pôsobí, sa tam cítime. Tento svet chceme urobiť  aj svojím, alebo hľadáme spôsob, ako ho čím skôr opustiť.

Na cestách evanjelia vstupujeme do domu Marty. Prekročili sme prah a čo vidíme? Prekvapí nás, že dom nemá pána, ale vládne mu pani. Stretávame tu troch ľudí. Súrodencov Lazara, Martu a Máriu. Lazar je tichí, šetrí slovami, chýba mu zdravie  problémy každodenného života idú už mimo neho.

Marta je energická gazdinka, všetko je na je hlave.  Problémy sa usiluje čím skôr vyriešiť. A na koniec, pre jej tichosť, si povšimneme aj Máriu. Má svoj svet a nie vždy vidí svet druhých.

Ježiš často prekročil prah domu Betánie Marty. Koho tam našiel? Priateľa Lazara. Martu, ktorá má nádhernú veľkonočnú vieru v zmŕtvychvstanie.  A Máriu, ktorá vie čo je potrebné a čo je lepší podiel.  Ach, aký je rozdielny pohľad náš a Ježišov.

Prekračujeme prah svojich domov. Koho tam chceme nájsť?

Dúfame, že náš domov nikdy nebude prázdny, že budú v ňom často všetci, ktorých milujeme.

Keď vstúpime dnu dívajme sa Ježišovými očami.