KDE BÝVAŠ

KDE BÝVAŠ

Meno, priezvisko, rodné číslo, číslo telefónu, e-mail, adresu bydliska nepovieme hocikomu, lebo to patrí do nášho súkromia. Obozretný človek vie, že si ma chrániť svoje súkromie.

Tí, ktorí dostávajú nevyžiadané e-maily, ktorým vyvolávajú agentúry od výmyslu sveta, ktorých neustále niekto obťažuje sú už múdrejší. Zloba, ktorá žije z toho, že zneužije či využije človeka je veľká.

Ako sa zachovať? Ako budeme budovať vzťahy, keď ľudia nebudú mať s nami kontakt?

Ježiš v evanjeliu hovorí jasnou rečou. Neváha zverejniť svoju adresu, veď ide o jeho poslanie. Apoštolov, ktorí ho sledujú sa pýta: „Čo hľadáte?“ A oni hovoria: „Učiteľ, kde bývaš?“ A on im slobodne odpovedá: „Poďte a uvidíte.“ Nevyhnutnou potrebou života je nám vedieť kde býva Boh. On kontakt na seba netají. Chce, aby ľudia k nemu prichádzali. Aby mali na seba  kontakt  a budovali si vzťah.

Môže to byť aj takto:

Ježiš sa ma pýta: „Kde bývaš?“

Dám mu na seba kontakt?