JASKYŇA

Keď sa posunulo to, čo bolo na počiatku o  dĺžku dedičného hriechu, začal človek hľadať svoj domov.  Aby sa ukryl pred nebezpečenstvom, našiel si jaskyňu. Jaskyňa nie je domovom. Kdeže sa to dá porovnať s rajom. Tma, vlhko, strašidelná ozvena a mnoho tajomstiev, ktoré jaskyňa ukrýva. Preto hľadá človek svoj domov, keď buduje chatrče, domy, hrady a opevnené mestá. Chce si na zemi vytvoriť domov,  ale veľmi sa mu to nedarí.

Nepodarilo sa to ani Lazarovi.  Nenašiel domov na zemi a  nenachádza ho ani v jaskyni, ktorá sa mu stala zapáchajúcim hrobom.

Človek v jaskyni žije v tme, nevidí, a nepočuje. Lazar už nepočuje, že za ním plačú sestry, nevidí ich žiaľ. Už nepočuje, že ho Boží Syn miluje, nevidí jeho plač. Boh Otec nechce, aby človek žil v jaskyni a preto Ježiš volá: Lazar, poď von a nebuď už ničím zviazaný, nech tvoje oči vidia, uši počujú a srdce cíti, že ťa sestry milujú a nadovšetko ťa miluje Boh.

Prichádza Veľká noc, treba nám opustiť jaskyňu, do ktorej sme sa v živote ukryli pred Bohom i ľuďmi.

Boh nás volá von, ako volal Lazara; ako na Veľkú noc volá svojho Syna: „aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti“.