JÁNA UVÄZNILI

JÁNA UVÄZNILI

Ján sa stal väzňom. Sú preňho pripravené okovy, reťaze i putá. Môžu mu zviazať ruky, hodiť ho do hlbokého žalára, ale Ján je slobodný. Slobodu mu daroval Boh a preto mu ju nikto nemôže vziať. Herodes je na to prislabý. Síce ešte nejaký čas bude v žalári, kým položia jeho hlavu na misu. On je už teraz slobodným pre nebo.

Ján je posledný „mohykán“ odchádzajúceho sveta Starého Zákona.  Došiel do cieľa a odovzdal štafetu Mesiášovi. Ešte chvíľku potrvá, kým odumrie staré a narodí sa nové.  Ešte mnohokrát zaznie volanie návratu k Mojžišovmu Zákonu. Cirkev bude zápasiť o slobodu, ktorú vydobil Kristus.  S  Jánom odchádza očakávanie a prichádza naplnenie.

Na divadle dejín spásy sa otvára opona. Prichádza Kristus, začína predstavenie evanjelia. Aké to bude predstavenie a príbeh? Očami sveta sme v pokušení vyrieknuť: „amatéri“. Ten najhlavnejší je vyučený tesár.  Ostatní sú rybári, nejaký colník a chlapec Ján. Týmto ľuďom je predurčený úspech. Dôveruje im Boh Otec a oni dôverujú Nebeskému Otcovi. Neváhajú: Ježiš opustiť Nazaret; apoštoli zanechať siete, lode i svojho otca. Toto predstavenie ma názov: Tajomstvo vykúpenia. Boží Syn opúšťa všetko, aby všetko získal pre svojho Otca. Apoštoli opúšťajú všetko, aby všetko získali pre Krista. Je to dráma, ktorá zachraňuje svet. Ešte príde mnoho príležitosti, ponúk, darov a nádeje, kým zaznie hlas: „Otče do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. Dokonané je.“ A opona sa roztrhne.

To všetko preto, aby sa evanjelium stalo každodenným životom človeka. Po stáročia ho budú hrať, z pohľadu sveta, spravidla amatéri s profesionálnym výkonom, ktorý ma pomenovanie: svätosť.

To všetko je možné preto, lebo nám dôveruje Boh.

Odpovedzme aj my dôverou, lebo dôvera v Pána je naša sila.