FARSKÉ OZNAMY 8. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 8. týždeň

Farské oznamy

8. týždeň – od 19. 2. 2024 do 25. 2. 2024

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

19. 2.

Pondelok
po 1. pôstnej nedeli

Farský

6.30

 

17.30

+ Michal Peňák

+ Martin Kuchťák

Za požeh. rod. Albína Veselovského

Utorok

20. 2.

Utorok

po 1. pôstnej nedeli

Farský

6.30

 

+ Ondrej a Juliana Polťákoví

Za požehnanie rod. Sekerášovej

Sv. Jozefa

17.30

+ Jozefína a Karol Veselovskí

Streda

21. 2.

Streda
po 1. pôstnej nedeli

Farský

17.30

+ Jozef Kostolňák

Sv. Jozefa

6.30

+ Rafael Grofčík

Za požehnanie Tomáša s rodinou

Štvrtok

22. 2.

Katedry sv. Petra, apoštola
Sviatok

Farský

6.30

Za oslobodenie od alkoholu pre Karola

Poďak. pri 20. výr. Mariána a Heleny

+ Ján a Emília Hrozienčíkoví

Piatok

23. 2.

Piatok
po 1. pôstnej nedeli

Farský

6.30

17.30

+ Serafín, Katarína Kondeloví, rodičia a súrodenci

+ Paulína Iglárová – 30. dňová

CSS

9.00

+ Miroslav Zemánek

Sobota

24. 2.

Sobota
po 1. pôstnej nedeli

Farský

7.00

+ Viktor, Margita Kuchťákoví, rodič. a synovia

Za požeh. rod. Majchrákovej a Bystričanovej

Sv. Jozefa

7.00

Poďakovanie pri 50. výročí Romana

Nedeľa

25. 2.

Druhá
pôstna nedeľa

Farský

8.00

10.30

+ Margita Farbáková

Za požeh. Petra a Pavla s rodinami č. 1170

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

+ Emil Majchrák

Za veriacich

+ Pavol, Cecília Balekoví, zaťovia a deti

Sviatosť zmierenia vysluhujeme počas týždňa pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov v sobotu: Farskýč. d. 515 – 532, Kostol sv. Jozefa – č. d. 536 – 562. PBZ!

Milodary: z upratovania FK vyzbierali 305,-€, z toho 150,-€ sa použilo na kvety a čistiace potreby, zvyšných 155,-€ ide na kostol; z pohrebu Justína Rabčana – 100,-€; z pohrebu Vladimíra Konkoľa – 200,-€; zo stretnutia ZŠ po 23 rokoch (r. 1985 – 86) – 100,-€; Bohu známi – 135,-€. PBZ!

Dnes je  jarná zbierka na Charitu. Za milodary Pán Boh zaplať!

 

V stredu, piatok a sobotu sú Jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska. Záväzný je jeden deň.

Pobožnosť Krížovej cesty bude v piatok o 17 hod. – pomodlí sa ju mládež a v nedeľu o 15.00 hod. v obidvoch kostoloch sa modlia kňazi.

 

Milé deti, pozývame vás prežiť jarné prázdniny. Čaká vás: Pondelok 19. 2. – Jarné tvorivé dielne, od 9:00 do 12:00 v starom KD. Streda 21. 2. – kino Trollovia 3. Pre tých, ktorý sa prihlásili, odchádzame o 10:00 spred OÚ. Prosíme priniesť poplatok za kino 5,-€. Predpokladaný návrat je o 13:00h. Kapacita autobusu je už naplnená. Piatok 23. 2. – Chvíľka s Bibliou – skamaráť sa cez prázdniny so sv. Písmom, od 9:00 do 12:00 v starom KD. Podrobný rozpis nájdete na nástenke alebo internete. Detská omša v tomto týždni nebude.

Vo štvrtok odchádzame na celodenný miništrantský výlet, večerná sv. omša preto nebude.

 

Pastoračný plán “Ježišova cesta do Emauz” pokračuje. Vzadu na stolíku je k dispozícii druhý biblický list so šifrou z Písma pre dospelých. Zapojme sa a prežívajme vieru s Božím slovom!

Na budúcu nedeľu je o 9.30 hod. v KSJ omša pre rodiny, pracovný list pre deti je vzadu na stolíku a na internete.

Pozývame vás na Extrémnu Krížovú Cestu, Trasa bl. Zdenky Schelingovej, ktorá sa uskutoční 15. 3. 2024. Začiatok bude o 18.00 hod. v Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom. Svätá omša bude obetovaná za účastníkov Extrémnej Krížovej Cesty spojená s požehnaním pútnických krížov.