Farské oznamy – 8. týždeň

Farské oznamy – 8. týždeň

Farské oznamy
8. týždeň – od 13. 2. 2017 do 19. 2. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

13. 2.

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

14.00

17.30

+ Agneša, Rozália, Paulína a Jozef Rončák

+ Štefan Gonšor – pohrebná

Za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka

Utorok

14. 2.

Sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy
Votívna
Farský 7.00

 

+ Serafín, Kristína Marek a deti

+ Emil Buckulčík

Sv. Jozefa 17.30 + Juliana a Vendelín Sivčák a syn Emil
Streda

15. 2.

Streda 6. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

17.30

+ František, Katarína Šulc a rodičia

+ Ľubomír Faglic

Sv. Jozefa 7.00 + Ľudovít a Jozefína Laššák
Štvrtok

16. 2.

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

Poďakovanie pri 50. výročí Milana

+ Ondrej Večerek a rodičia

Sv. Jozefa 17.30 + František Garaj
Piatok

17. 2.

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

17.30

+ Margita Florková

+ Martin Kuchťák

DSS   9.00 + otec a syn
Sobota

18. 2.

Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka
Farský 7.00

 

+ Ľudovít a Angela Mrekaj a rodičia

+ Milan a Štefan Klimčík

Sv. Jozefa 7.00

9.00

+ Rafael Grofčík

Za požehnanie birmovancov

Nedeľa

19. 2.

Siedma nedeľa v Cezročnom období Farský 8.00

10.30

Poďak.  za 40 rokov manželstva Jozefa a Viktórie

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 70. výročí Jozefíny

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslava s rodinou

Za zdr. a požeh. Kristíny Sochuľákovej a detí s rod.

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 416 – 431; Kostol sv. Jozefa  č.d. 432 – 447, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 20 €; z pohrebu Antona Florka – 100 €; z pohrebu Cecílie Kubackovej – 50 €; zo svadby novomanželov Tereštíkových – 50 €; Bohuznámi – 130 €. Pán Boh zaplať!

Dnes popoludní o 15.00 hod., Vás pozývame  na rozprávanie o misijných projektoch Slovenskej katolíckej charity v africkej Rwande a Ugande. Bývalí dobrovoľníci, ktorí pôsobili v týchto krajinách, Vám porozprávajú o ugandskom centre pre HIV pozitívne deti a o rwandskej škôlke pre deti z chudobných rodín a deti Pygmejov. Po stretnutí, ktoré sa uskutoční vo farskom kostole v Zákamennom, bude na fare ochutnávka afrického čaju a kávy. Srdečne pozývame!

Dňa 13. februára 2017 si pripomenieme 96 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Odporúčam návštevu jeho hrobu na našom cintoríne spojenú s modlitbou za jeho blahorečenie. Spoločne tak urobíme na večernej sv. omši.

V sobotu, 18. 2. dopoludnia, sa v Kostole sv. Jozefa o 9.00 hod. uskutoční sv. omša a prednáška pre birmovancov s kňazom Pavlom Hudákom o partnerských vzťahoch, láske a rodine. Srdečne pozývame všetkých mladých!

V nedeľu, 19. 2., vás pozývame na gospelový koncert skupiny Križiaci do Kultúrneho domu v Zákamennom o 17.00 hod. Vstupné 4 €.

Zoznam priložených súborov