Farské oznamy – 7. týždeň

Farské oznamy – 7. týždeň

Farské oznamy
7. týždeň – od 6. 2. 2017 do 12. 2. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spoloč., mučeníkov
Spomienka
Farský 7.00

 

17.30

Za Božiu pomoc v chorobe pre Kamilu

+ Rozália Šimjaková a rodičia

+ Apolónia, Ľudmila, Miroslav a Jozef Polťák

Utorok

7. 2.

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

+ Mária, Florián Florek a Viktor

+ Katarína, Johana, Gabriel Gašper

Sv. Jozefa 17.30 + Štefan a Justína Škuliga
Streda

8. 2.

Streda 5. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

17.30

+ Cyril, Apolónia Buckulčík a deti

+ Jozefína a František Balún a deti

Sv. Jozefa 7.00 + Pavol, Kristína, Emília, Martin Vaják
Štvrtok

9. 2.

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

+ Mária a Vincent Katreník a deti

+ Elena, Ján, Božena, Milan Kováč

Sv. Jozefa 17.30 Na poďakovanie pri 60. výročí Vendelína
Piatok

10. 2.

Sv. Školastiky,
biskupa a mučeníka
Spomienka
Farský 7.00

16.30

+ Ľudovít Buckulčík

Za požehnanie manželov a ich rodín

DSS   9.00 Poďakovanie za 25 rokov manželstva Jána a Marty
Sobota

11. 2.

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
Ľub. spomienka
Farský 7.00

 

15.00

+ Serafín a Ľudmila Majchrák

+ František a Johana Fedor

Za novomanželov Silvestra a Dominiku

DSS 9.00 Odpustová slávnosť – Za chorých a trpiacich
Sv. Jozefa 8.00 + Eliáš Dibdiak
Nedeľa

12. 2.

Šiesta nedeľa v Cezročnom období Farský 8.00

10.30

Poďakovanie za 45 rokov manž. Anny a Milana

Poďakovanie za 25 rokov manž. rod. Tisoňovej

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za nové duchovné povolania

Za veriacich

Za prehĺbenie viery v Zákamennom

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 381 – 397; Kostol sv. Jozefa  č.d. 399 – 415, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 15 €; Bohuznámi – 150 €. Pán Boh zaplať!

Od 13. – 19. 2. 2017 bude na Slovensku prebiehať Národný týždeň manželstva. Motto tohoročného NTM sa nesie v duchu myšlienky: “Spolu na ceste.” 

Naša farnosť v spolupráci s Obecným úradom Zákamenné organizuje tento program už v piatok 10. 2.  2017. O 16.30 hod. bude sv. omša pre manželské páry vo farskom kostole. Po nej bude v starom Kultúrnom dome stretnutie s manželmi Naďovcami na tému Kresťanský štýl života v rodine. Po prednáške sa bude premietať hodnotný film s manželskou tematikou. Srdečne pozývame manželské páry a príbuzných prosíme o dohľad a starostlivosť nad deťmi, aby manželia mohli prežiť tento deň ako sviatok ich lásky.

V sobotu11. 2., na spomienku Lurdskej Panny Márie, si pripomíname Svetový deň chorých. Pred rannými sv. omšami o 7.00  a 8.00 hod. bude sv. ruženec na úmysel Za chorých, zomierajúcich, ich rodiny a tých, čo sa o nich starajú. Na sv. omšiach bude prečítané posolstvo Sv. Otca Františka ku dňu chorých a vyslúžené pomazanie chorých.

Na spomienku Lurdskej Panny Márie je v našom DSS odpustová slávnosť. Slávnostnú liturgiu bude celebrovať Mgr. Marek Jamrich, kaplán z Novoti. Sv. omša začne o 9.00 hod. Všetkých pozývame!

V sobotu 11. 2. dopoludnia o 10.30 hod. sa uskutoční gospelový koncert Lamačských chvál v starom Kultúrnom dome pre našich birmovancov a všetkých mladých duchom. Srdečne pozývame!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Silvester Tereštík, syn Silvestra a Heleny rod. Laššákovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Dominika Chudjaková, dcéra Jána a Kataríny rod. Kovaľovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 11. 2. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

 

Zoznam priložených súborov