Farské oznamy – 5. týždeň

Farské oznamy – 5. týždeň

Farské oznamy
5. týždeň – od 23. 1. 2017 do 29. 1. 2017 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

23. 1.

Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

17.30

+ Ján a Terézia Mundier

+ Štefan a Helena Majchrák

+ Cyril a Kristína Kuhajda a rodičia

Utorok

24. 1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Štefan, Florián, Anton, Terézia Šimjak

+ Alžbeta a Ján Boroviak a rodičia

Sv. Jozefa 17.30 + Jozef Karatník, rodičia a sestra
Streda

25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok
Farský 13.30

17.30

+ Kristína a Martin Klimčík

+ Emil, Mária a Viktor Sochuliak

Sv. Jozefa 7.00 + Štefan Klimčík (č.396)
Štvrtok

26. 1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Spomienka
Farský 7.00

 

+ František a Jozefína Balún a deti

+ Gabriel, Margita a Jozef Vrábeľ

Sv. Jozefa 17.30 + Viliam Knapčík a rodičia
Piatok

27. 1.

Piatok 3. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

17.30

+ Lucia a Emil Koleň

+ Vendelín Kovaľ

DSS   9.00 Za požehnanie darcov pri zbierke
Sobota

28. 1.

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Viktor, Anton, Jozef Kuchťák

+ Mária a Ľudovít Navrátil, + Vasiľ Barnovský

Sv. Jozefa 7.00 Za požehnanie pri 25. výročí Vladimíra Šimjaka
Nedeľa

29. 1.

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období Farský 8.00

10.30

Za požehnanie Eleny a jej detí

Za ctiteľov Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie rod. Chudobovcov

Za veriacich

Za oslobodenie od zla v rodine

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 272 – 326; Kostol sv. Jozefa  č.d. 327 – 348, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 20 €. Pán Boh zaplať!

Formačné stretnutie miništrantov bude dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Budúci víkend od 27. do 29. 1. bude Trojdnie modlitieb matiek. Vo farskom kostole v piatok od 16.30 hod. a v nedeľu od 15.00 hod. V Kostole sv. Jozefa v sobotu od 15.00 hod. Pozývame aj nové členky!

Saleziáni z Námestova vás pozývajú na divadelné predstavenie pri príležitosti sviatku don Bosca. Predstavenie je o saleziánovi – mučeníkovi Titusovi Zemanovi. Uskutoční sa v nedeľu 29. 1. v Dome kultúry o 14.00 hod.

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 18. júna 2017. Stretnutie animátorov sa uskutoční v nedeľu o 16.00 hod. na fare.

Stále sú v ponuke hudobné CD Adoremus a Bieda a milosrdenstvo. Zakúpiť si ich môžete v sakristii.

Zoznam priložených súborov