Farské oznamy 48. týždeň

Farské oznamy 48. týždeň

Farské oznamy
48. týždeň – od 28. 11. do 4. 12. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

28. 11.

Pondelok po
1. adventnej nedeli
Farský 6.30

 

17.30

+ Ján Peňák, Jozef a Milan Kyrcz

+ Agnesa a Ján Sivčák

Za zdravie Vlastičky a Ivetky

Utorok

29. 11.

Utorok po
1. adventnej nedeli
Farský 6.30

 

Za požehnanie pre kňaza Andreja Duláka

+ Jozef a Gabriela Blšák, Tomáš Kuchárik

Sv. Jozefa 17.30 + Emil a Július Koleň
Streda

30. 11.

Sv. Ondreja, apoštola
Sviatok
Farský 13.30

17.30

+ Marián Rončák

+ Žofia a Ľudovít Smolka

Sv. Jozefa 6.30 + Jozef a Margita Kondela
Štvrtok

1. 12.

Štvrtok po
1. adventnej nedeli
Farský 6.30

 

Poďakovanie pri 80. výročí Melánie

+ Paulína a Kamil Čič a syn Albín

Sv. Jozefa 17.30 + Ján a Ján Smolej
Piatok

2. 12.

Piatok po
1. adventnej nedeli
Farský 6.30

17.30

+ Štefan Belicaj

+ Jozefína a Karol Veselovský

Sv. Jozefa 9.00 + Marta, Ľudovít Tisoň a rodičia
Sobota

3. 12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza, Spomienka Farský 6.30

 

+ Anton a Mária Peňák

+ Viktor Smolka a rodičia

Sv. Jozefa 6.30 + Pavol, Júlia, Žofia Vojtaššák a kňaz Štefan
Nedeľa

4. 12.

2. adventná nedeľa Farský 8.00

10.30

Za zdravie Kamily, syna a dcéry

Za zdravie a pokoj pre rodinu Paulíny

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a požehnanie pre Emíliu

Za veriacich

Za zdravie a pomoc pre všetky choré, postihnuté deti

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1385 – 1400; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1401 – 1420, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 20 €; Bohuznámi – 100 a 85 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na charitu. Výnos zbierky bude použitý na dokončenie rekonštrukcie budovy, v ktorej sídli Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Za milodary Pán Boh zaplať!

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou omšou okrem pondelka. V piatok v kostole sv. Jozefa od 8.00 hod. K chorým pôjdeme v utorok – Vyšný koniec a Oravice,  v stredu – Poriečie od 9.00 hod.

Od pondelka 28. 11. do 16. 12. budeme mávať ráno „Rorátne“ sväté omše, kde spolu s Pannou Máriou budeme  v prítmí, iba so zažatými sviecami, očakávať príchod Spasiteľa. Omše budú bývať o 6.30 hod., prineste si sviece alebo lampáše. Na roráty pozývame obzvlášť deti a mládež do sprievodu svetla!

Počas adventu budú deti pripravovať Ježiškovi jasličky. Slama v jasličkách bude vyrobená zo slamiek dobrých skutkov. Slamky budú deti prinášať na detské sv. omše počas adventu a vložia ich do košíka pripraveného vpredu v kostole. Na poslednej adventnej detskej sv. omši vyžrebujeme zo slamiek, ktoré budú v jasličkách dieťa, ktoré na polnočnej sv. omši prinesie Ježiška a vloží ho do jasličiek vystlaných slamkami z dobrých skutkov. Viac si povieme na hodinách náboženstva.

Od dnešného dňa budú v kostole vyberať milodary a financie do zbierok členovia hospodárskej rady a vybraní muži. Týmto opatrením dosiahneme dôslednosť a zodpovednosť pri výbere milodarov a zároveň zabránime neželaným problémom detí a mládeže pri tejto službe.

Zoznam priložených súborov