Farské oznamy 47. týždeň

Farské oznamy 47. týždeň

Farské oznamy
47. týždeň – od 21. 11. do 27. 11. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

21. 11.

Obetovanie Panny Márie
Spomienka
Farský 7.00

17.30

+ Emília a Florián Konkoľ a rodičia

+ Anton a Anna Mršťák

Sv . Jozefa 7.00 + Anna a Pavol Hudec
Utorok

22. 11.

Sv. Cecílie,
panny a mučenice
Spomieka
Farský 7.00

 

+ Jozef Mrekaj

+ Agnesa a Ondrej Balún

Sv. Jozefa 17.30 Poďakovanie pri 25. výročí manželstva
Streda

23. 11.

Streda 34. týždňa Farský 13.30

17.30

Poďakovanie a pož. pri 40. výročí Evy

Za + z rod. Jozefa a Kristíny Sochuliakovej

Sv. Jozefa 7.00 + Bernardín a Justína Kovalčík
Štvrtok

24. 11.

Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza a spol., mučeníkov
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Milan Tomčík – 30. dňová

+ Štefan Sumihora

Sv. Jozefa 17.30 + Serafín, Jozefína Florek a rodičia
Piatok

25. 11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučnice
Ľub. spomienka
Farský 7.00

17.30

Poďakovanie pri 60. výročí Agneši

Za Bož. požehnanie rodiny a zdravie Jakuba

DSS 9.00 + Helena Vrábľová
Sobota

26. 11.

Sobota 34. týždňa Farský 7.00

 

+ Mária Floreková, Anton a Václav

+ Jozef a Margita Kondela

Sv. Jozefa 7.00 Poďakovanie pri 55. výročí Eleny
Nedeľa

27. 11.

1. adventná nedeľa Farský 8.00

10.30

Za požeh. spoločenstva Združenia zázračnej medaily

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a požehnanie pre Milanov

Za zdravie a požehnanie pre Emila

Za zdravie a požehnanie pre Margitu a deti

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1351 – 1368; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1369 – 1384, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo stretnutia štyridsiatnikov po 25 rokoch – 50 €; z upratovania – 50 €; Bohuznámi – 100 a 50 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na faru. Za milodary Pán Boh zaplať!

Kto sa dnes zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V pondelok 21. 11. máme Celodennú poklonu Oltárnej Sviatosti v obidvoch kostoloch. Adoráciu začneme po sv. omši o 7.00 hod. v obidvoch kostoloch. Eucharistia bude vystavená k verejnej úcte do 17.30 hod. Povzbudzujem vás, aby ste si všetci našli čas na stretnutie s Pánom pri adorácii počas dňa a obsiahli požehnanie pre seba aj rodinu. Nech sa posvätí celá farnosť!

V sobotu 26.11. bude o 17.00 hod. na fare Lektorský kurz.

V sobotu sa končí Cezročné obdobie, budúcou nedeľou začína Adventné obdobie. Pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence.

Na 1. adventnú nedeľu sa v našich kostoloch koná zbierka na charitu. Výnos zbierky bude použitý na dokončenie rekonštrukcie budovy, v ktorej sídli Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. V tejto škole prebieha výučba a ďalšie služby pre zdravotne ťažko postihnuté deti a ich rodiny.

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za vaše modlitby, obety a aj príspevky. Pán Boh zaplať.

Rozdelenie detí do skupín na Dobrú novinu je vyvesené na nástenkách v oboch kostoloch.

Zoznam priložených súborov