Farské oznamy 46. týždeň

Farské oznamy 46. týždeň

Farské oznamy
46. týždeň – od 14. 11. do 20. 11. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

14. 11.

Pondelok 33. týždňa Farský 7.00

 

17.30

+ Štefan Kurňavka

+ Mikuláš a Filoména Almužňák

Za zdravie a požeh. pri 80. výr. Štefánie Balúnovej

Utorok

15. 11.

Utorok 33. týždňa Farský 7.00

 

+ Cyril, Kristína Kuhajda a rodičia

+ Jozef a Jozefína Peňák

Sv. Jozefa 17.30 Za zdravie Heleny Koleňovej
Streda

16. 11.

Streda 33. týždňa Farský 13.30

17.30

+ Karol Vojtas a rodičia

+ Paulína a Jozef Rončák

Sv. Jozefa 7.00 + Štefan, Terézia Smolka a rodičia
Štvrtok

17. 11.

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Štefan Pauč a rodičia

+ Serafín a Mária Lučivňák

Sv. Jozefa 17.30 + Justína a Rudolf Čič, Anton Gruchala
Piatok

18. 11.

Piatok 33. týždňa Farský 7.00

17.30

+ Otília a Serafín Boškaj

Na úmysel rodiny Grofčíkovej

DSS 9.00 Za požehnanie rodiny
Sobota

19. 11.

Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka
Farský 7.00

14.00

+ Jozefína Sochuliaková a rodičia

Sobáš – (bez ohlásenia)

Sv. Jozefa 7.00 Poďakovanie pri 40. výročí manželstva Jána a Marty
Nedeľa

20. 11.

34. nedeľa
v Cezročnom období
Krista Kráľa
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 40. výročí manželstva

Poďakovanie a požehnanie pri 55. výročí Marty

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Božie požehnanie rod. Albína

Za veriacich

Za zdravie manžela a rod. Chudobovej

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1316 – 1333; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1334 – 1350, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Vengrínových – 50 €; z upratovania – 30 €; Bohuznáma – 50 €. Pán Boh zaplať!

Dňa 14. novembra 2016 si pripomíname 139 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu v Katedrálnom chráme sv. Martina bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, v homílii sa prihovorí HEDr. Milan Kerdík, kňaz rožňavskej diecézy a člen Komisie historikov Kauzy blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen. Pred svätou omšou o 16.30 hod. bude modlitba posvätného ruženca. Autobusy pôjdu z Poriečia a z Vyšného konca, smerom k obecnému úradu o 13.00 hod. Do katedrály sa teplo oblečte, miništranti nech si vezmú liturgické oblečenie a mládež kroje. Po omši sme všetci pozvaní na večeru s biskupom do kňazského seminára.

Kto sa v nedeľu Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Oravské centrum mládeže pozýva všetkých na Galakoncert, ktorým vyvrcholí 4. ročník medzinárodného GospelWorkshopu. Galakoncert sa uskutoční v nedeľu 20. novembra 2016 o 18.00 v Dome kultúry v Trstenej. Vstupné je dobrovoľné. Teší sa na vás 60 členný zbor spevákov a speváčok z celého Slovenska, Čiech a Lotyšska pod vedením skúseného lektora z Anglicka Colina Williamsa.

Zoznam priložených súborov