Farské oznamy 45. týždeň

Farské oznamy 45. týždeň

Farské oznamy
45. týždeň – od 7. 11. do 13. 11. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

7. 11.

Pondelok 32. týždňa Farský 7.00

 

17.30

+ Viktória a Rudolf Mrekaj

+ Anton, Štefan a Mária Hládek

+ Marta Sochuliaková

Utorok

8. 11.

Utorok 32. týždňa Farský 7.00

 

+ Štefan, Mária, Margita Glejtek

+ Anton Brišák a rodičia

Sv. Jozefa 17.30 Poďakovanie pri 50. výročí Jozefa
Streda

9. 11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Sviatok
Farský 17.30 + Jozef Florek
Sv. Jozefa 7.00 + Justína a Karol Bandík
Štvrtok

10. 11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Elena, Pavol Laššák a rodičia

+ František Polťák a rodičia

Sv. Jozefa 17.30 + Rozália Šimjaková a rodičia
Piatok

11. 11.

Sv. Martina z Tours, biskupa
Sviatok
Farský 7.00

17.30

+ Martin a Jozef Boškaj

+ Paulína a Florián Veselovský

DSS 9.00 Za zdravie a pož. Jozefíny Večerkovej
Sobota

12. 11.

Sv. Jozafáta,
biskupa a mučeníka
Spomienka
Farský 7.00

 

Na poďakovanie pri 20. výr. manž. rod. Klimčíkovej

+ Kamil, Milan, Ján a rodičia

Sv. Jozefa 7.00 + Ján Briš a rodičia
Nedeľa

13. 11.

33. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za ctiteľov Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a požehnanie Františky Garajovej

Za Božie požehnanie našich kňazov

Za oslobodenie od závislosti

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1285 – 1299; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1300 – 1315, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 30 €; Bohuznámy – 40 €. Pán Boh zaplať!
Pri zbierke s názvom Sviečka za nenarodené deti sme Fórum života podporili sumou 514 €. Pán Boh zaplať!

Stretnutie animátorov, ktorí sa budú venovať birmovancom bude dnes o 15.00 hod. na fare.

V pondelok našu farnosť navštívi misionár z Kazachstanu. Pavol Tondra pôsobí na východe krajiny, ktorá bola v minulosti trestaneckým táborom a taktiež vo farnosti Karaganda. Pri sv. omši o 17.30 hod. nám predstaví svoje pôsobenie a po omši bude prezentácia z jeho misie a diskusia. Kto by chcel podporiť jeho misiu, môže tak urobiť po sv. omši. Všetkých pozývame!

V stredu bude zmena programu sv. omší. Vo farskom kostole bude sv. omša len večer o 17.30 (detská nebude) a v kostole sv. Jozefa ráno 7.00 hod. Dôvodom je účasť kňazov na Celodiecéznej rekolekcii na Spišskej Kapitule z príležitosti otvorenia Jubilejného roka sv. Martina, patróna Katedrály a Spišskej diecézy. V novembri si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia.

Pozývame vedúcich skupín spoločenstva Združenia zázračnej medaily na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu o 15.00 hod. na fare. Zároveň vyzývame k členstvu a k modlitbe pri kaplnke P. Márie nových členov. Kto má záujem prijať kaplnku P. Márie do svojho príbytku, nech sa zapíše vzadu na inf. stolíku v obidvoch kostoloch.

V sobotu 12. 11. o 9.00 hod. bude na fare náuka pre snúbencov o plánovanom rodičovstve.

V nedeľu 13. 11. vo farskom kostole pri sv. omši o 10.30 hod. bude slávnostné poďakovanie za Rok milosrdenstva a jeho zakončenie zatvorením Brány milosrdenstva. Príďme sa všetci poďakovať Bohu za tento dar jeho milosrdnej lásky!

Výročnú slávnosť 139. rokov od nar. biskupa J. Vojtaššáka budeme v diecéze spoločne sláviť na Spišskej Kapitule 14. 11. o 17.00 hod. Pri tejto príležitosti organizujeme zájazd na toto stretnutie. Odchod autobusov bude o 13.00 hod. z parkoviska pred OÚ. Na svätej omši budeme niesť obetné dary, prosím o ich prípravu. Omša bude vysielaná v Rádiu Lumen.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať František Vengrín, syn Františka a Margity rod. Špitálovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Ľubomíra Konkoľová, dcéra + Štefana a Kristíny rod. Brňákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 12. 11. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov