Farské oznamy 42. týždeň

Farské oznamy 42. týždeň

Farské oznamy
42. týždeň – od 17. 10. do 23. 10. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

17. 10.

Sv. Ingnáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
Spomienka
Farský 7.00

 

18.00

Za zdravie a požehnanie pri 70. výročí Štefana

+ Anna a Daniel Mundier a rodičia

+ Vendelín Florek a rodičia

Utorok

18. 10.

Sv. Lukáša, evanjelistu
Sviatok
Farský 7.00 + Emil, Justína a Milan Sumihora
Sv. Jozefa 18.00 + Marta Boškajová – 30. dňová
Streda

19. 10.

Streda 29. týždňa Farský 13.30

18.00

+ Janka Polťáková

Poďakovanie pri 30. výročí sobáša

Sv. Jozefa 7.00 + Serafín, Vladimír a Miroslav Balún
Štvrtok

20. 10.

Štvrtok 29. týždňa Farský 7.00

 

+ Kristína a Štefan Kuchťák

Za požehnanie pre rodinu Bolibruchovú

Sv. Jozefa 18.00 Za dar zdravia pre Jozefa
Piatok

21. 10.

Piatok 29. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Štefan a Paulína Úradník

Za požehnanie Vendelína pri 50. výročí

DSS 9.00 Za zdravie a požehnanie rod. Holubovej
Sobota

22. 10.

Sv. Jána Pavla II.,
pápeža
Spomienka
Farský 7.00

14.00

+ Cyril a Johana Michalica

Za novomanželov Tomáša a Moniku

Sv. Jozefa 7.00 + Agnesa a Martin Kudla
Nedeľa

23. 10.

30. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za požehnanie rodiny pri výročí sobáša

Za zdravie a požehnanie pre Justínu

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie rodiny Kubiznovej

Za veriacich

Za obrátenie rodiny

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1187 – 1204; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1205 – 1223, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov  Srogončíkových – 55 €; z upratovania – 35 €; Bohuznámi – 200, 100 a rod. Vrábľová – 100 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na rekonštrukciu farskej budovy. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

Pozývame všetky deti na jesenné tvorivé dielne dnes (16.10.2016) o 14.00 hod. do starého Kultúrneho domu. Tešia sa na vás animátori!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Puchel, syn Jána a Anny rod. Svitkovej, bývajúci v Námestove a Monika Vojtasová, dcéra Ľudovíta a Slávky rod. Plaskúrovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 22. 10. o 14.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov