Farské oznamy – 4. týždeň

Farské oznamy – 4. týždeň

Farské oznamy
4. týždeň – od 16. 1. 2017 do 22. 1. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

16. 1.

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

17.30

+ Viera Trnková

+ Katarína a Jozef Šulc

+ Štefan Načiňák

Utorok

17. 1.

Sv. Antona, opáta
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Štefan, Rozália, Kristína a Emil Mundier

+ Emil a Margita Kovaľ

Sv. Jozefa 17.30 + Vendelín, Júlia Sochuliak a vnuk Štefan
Streda

18. 1.

Streda 2. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

17.30

+ Paulína a Vendelín Šimjak

+ Ján a Kristína Florek

Sv. Jozefa 7.00 + Paulína Chromková
Štvrtok

19. 1.

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

+ Rafael, Helena Boškaj a synovia

+ Jozefína a František Balún a deti

Sv. Jozefa 17.30 Poďakovanie za 70 r. života Tomáša Sivčáka
Piatok

20. 1.

Piatok 2. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

17.30

+ František Buckulčík

+ Emil Kovaľ (č. 1169)

DSS   9.00 + Celestín Čič
Sobota

21. 1.

Sv. Agnesy,
panny a mučenice
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Jozef a Juliana Briš

+ Ján a Anna Jarabica

Sv. Jozefa 7.00 Poďakovanie pri 60. výročí Martina a Milana
Nedeľa

22. 1.

Tretia nedeľa v Cezročnom období Farský 8.00

10.30

Za Božiu pomoc pre Martu

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požeh. pre rod. Kubiznovú, Polťákovú, Smolkovú

Poďakovanie pri 25. výročí sobáša rod. Durčákovej

Za uzdravenie a oslobodenie pre Lenku

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 222 – 237; Kostol sv. Jozefa  č.d. 239 – 271, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 35 €. Pán Boh zaplať!

Náuka pre snúbencov o plánovanom rodičovstve bude v sobotu 21. 1. o 9.00 hod. na fare.

Formačné stretnutie miništrantov bude v nedeľu 22. 1. o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Zoznam priložených súborov