Farské oznamy – 37. týždeň

Farské oznamy – 37. týždeň

Farské oznamy
37. týždeň – od 12. 9. do 18. 9. 2016

Sväté misie 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

12. 9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie
Ľub. spomienka
Sv. Jozefa 8.00 + Štefan Filipčík – p

+Milan

Farský 18.00 + Agneša Hujčáková a rodičia

+ Štefan Balún a rodičia

+ Štefan a Rozália Mundier a rodičia

Utorok

13. 9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Farský 8.00 + Ján a Justína Marek

+ Serafín Jurkuľák

Sv. Jozefa 16.00

18.00

 

+ Gita a Rafael Dibdiak

+ Ján, Jozef, Mária, Elena, Anna, Štefan, Mária

+ Urban a Johana Magdiak

Streda

14. 9.

Povýšenie svätého kríža
Sviatok
Sv. Jozefa 8.00 + Paulína a Vendelín Sumihora

+ Paulína Mravčáková, Vendelín Janoťák a syn

Farský 18.00 Za požehnanie pri 30. výročí Emila

+ Karol Janík

+ Jozef Jurášek a rodičia

Štvrtok

15. 9.

Sedembolestnej Panny Márie
Slávnosť
Farský 8.00

10.30

+ Kamil, Paulína a Albín Čič

Poďakovanie pri 15. výročí sobáša Antona a Janky

Sv. Jozefa 16.00

18.00

 

+ Ondrej, Elena Polťák a rodičia

+ Vendelín a Jozefína Kaukič

+ Anna a Štefan Chudoba

Piatok

16. 9.

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Spomienka
Sv. Jozefa 8.00 + Serafín a Mária Klimčík a rodičia

+ Anna, Ignác, Anna a Urban

DSS 9.00 + Florián Sekeráš, Kristína Kiššová
Farský 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

+ Ján a Agneša Večerek

+ Ján a Mária Knapčík, Ján Boškaj

Sobota

17. 9.

Sobota 24. týždňa Farský 8.00

 

15.00

+ Miriam Beňušová

+ Florián a Emília Glejtek a synovia

Za novomanželov Mareka a Júliu

Sv. Jozefa 18.00 + Jozefína a Vendelín Florek

+ Karol a Margita Beňuš

+ Vendelín Grofčík a rodičia

Nedeľa

18. 9.

25. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

 

Za zdravie a požeh. rod. Plaskúrovej a Smolárovej

Za veriacich

Za požehnanie Eleny a jej detí

Sv. Jozefa 7.00

 

9.30

18.00

Za požehnanie rod. Polťákovej a Zábelovej

Za zdravie a požehnanie rodiny Jozefa a Márie

Za požehnanie a zdravie pre Justínu

Za zdravie a požehnanie pre Emku

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 980 – 995; Kostol sv. Jozefa  č.d. 996 – 1013, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov  Tereštíkových – 50 €; z krstu Tomáša Priechodského – 90 €; z pohrebu Jaroslava Páleša – 50 €; z pohrebu Milana Janoťáka – 100 €; Bohuznáma – 100 €; z upratovania – 30 €. Pán Boh zaplať!

Na rekonštrukciu farskej budovy sme vyzbierali 4742 €. Za vaše milodary Pán boh zaplať!

Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje kvalitné texty a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský život. Objednať si ho môžete v škole na hodinách náboženstva.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Marek  Franek, syn Jozefa a Heleny rod. Michlíkovej, bývajúci v Novoti a Júlia Kuhejdová, dcéra Jozefa a Boženy rod. Bajčičákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 17. 9. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov