Farské oznamy – 36. týždeň

Farské oznamy – 36. týždeň

Farské oznamy
36. týždeň – od 5. 9. do 11. 9. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

5. 9.

Veni Sancte
O Duchu Svätom
Farský 8.00

 

18.00

Za dary DS pre žiakov a učiteľov ZŠ

Za zdravie Simonky

Poďakovanie za dar zdravia pre Magdalénku

Utorok

6. 9.

Utorok 23. týždňa Farský 7.00 + Viktória a František Garaj
Sv. Jozefa 18.00 Za zdravie a požehnanie pre Milana pri 60. výročí
Streda

7. 9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a muč.
Spomienka
Farský 7.00

 

18.00

+ Ondrej Šulc

+ Štefan Filipčík

Poďakovanie pri 30. výr. Kataríny a 70. výr. Antona

Štvrtok

8. 9.

Narodenie Panny Márie
Sviatok
Farský 7.00

 

+ Ľudmila, Celestín Florek a synovia

+ Štefan a Kristína Palárik a synovia

Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie pri 60. výročí Kamila
Piatok

9. 9.

Piatok 23. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Martinka Kytašová

Za požehnanie Martiny pri 30. výročí

DSS 9.00 + Ondrej a Milan
Sobota

10. 9.

Sobota 23. týždňa Farský 7.00

15.00

+ Marta Janoťáková

Za novomanželov Jozefa a Katarínu

Sv. Jozefa 7.00 Za požehnanie rod. pri 45. výr. manž. Milana a Márie
Nedeľa

11. 9.

24. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za ctiteľov Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Poďakovanie za 30 rokov manželstva

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Martina a Moniku

Za veriacich

Za zdravie a požehnanie pre Michala s rodinou

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 944 – 960; Kostol sv. Jozefa  č.d. 961 – 979, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov  Šurinčíkových – 50 €; zo svadby novomanželov Gavroňových – 50 €; Bohuznámy – 100 €; z upratovania – 20 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na rekonštrukciu farskej budovy. Za vaše milodary Pán boh zaplať!

Stretnutie detí, ktoré sa zúčastnili letného kresťanského tábora v Ludrovej bude dnes popoludní o 14.00 hod. na ihrisku v Oraviciach. Tešia sa na vás animátori.

V pondelok sa začína vyučovanie v našej Základnej škole biskupa Jána Vojtaššáka. Sv. omša Veni SancteO Duchu Svätom bude o 8.00 hod. vo farskom kostole. Pozývame deti, mládež a učiteľov, aby si prišli vyprosiť dary DS.

V piatok od 8.00 hod. vás pozývame na Deň otvorených dverí na fare. Po ukončení stavebných prác si môžete prehliadnuť zrekonštruované obytné priestory fary a prácu, do ktorej sme investovali. Srdečne pozývame!

Náuka pre snúbencov o plánovanom rodičovstve bude v sobotu 10. 9. o 9.00 hod. na fare.

S radosťou oznamujeme, že v nedeľu 11. 9. sa v našej farnosti začínajú Sväté misie pod vedením bratov minoritov. Podrobný program je na výveske a internete, bude k dispozícii aj leták, ktorý si môžete zobrať domov. Vyzývam všetkých farníkov, aby sa do misií aktívne zapojili! Je to jedinečná príležitosť obnoviť svoj duchovný život. Využime čas milosti!

Ohlášky 

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef  Tereštík, syn Jozefa a Anny rod. Beloritovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Katarína Koleňová, dcéra Ľuboša a Karolíny rod. Richterovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 10. 9. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.