Farské oznamy – 34. týždeň

Farské oznamy – 34. týždeň

Farské oznamy
34. týždeň – od 22. 8. do 28. 8. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

22. 8.

Panny Márie Kráľovnej

Spomienka

Farský 7.00

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Pavla a Justíny

Za požehnanie pri 10. výr. sobáša rod. Kurňavkovej

Utorok

23. 8.

Utorok 21. týždňa Farský 7.00 Za rodinu na úmysel
Sv. Jozefa 18.00 + Serafín Balún
Streda

24. 8.

Sv. Bartolomeja, apošt.
Sviatok
Farský 7.00

18.00

+ Martin Šulc

+ Justína Lučivňáková

Štvrtok

25. 8.

Štvrtok 21. týždňa Farský 7.00 + Helena a Ľudovít Žatkuliak a Anton Pidík
Sv. Jozefa 18.00 Za požehnanie Ľudovíta a Otílie
Piatok

26. 8.

Piatok 21. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Ján Peňák

Za požehnanie pri 10. výročí Martina a Otílie

DSS 9.00 + Serafín, Mária a rodičia
Sobota

27. 8.

Sv. Moniky
Spomienka
Farský 7.00

14.00

15.00

+ Viktor Zvonár

Za novomanželov

Za novomanželov

Sv. Jozefa 7.00 + Miroslav Chromek a rodičia
Nedeľa

28. 8.

22. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za požehnanie tých, čo obnovili Eliášov kríž

Za požehnanie pri 15. výročí sob. Dušana a Kataríny

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie pre Gabrielu a Miroslava Balúnových

Za veriacich

Za zdravie a požehnanie pre rod. Urbanovu

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 845 – 858; Kostol sv. Jozefa  č.d. 859 – 882, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov  Šmahovských – 50 €; zo svadby novomanželov Kurtulíkových – 50 €; zo svadby novomanželov Beňušových – 50 €; Bohuznámi – 40 a 30 €. Pán Boh zaplať!

Po krásnom prežití odpustovej slávnosti úprimne ďakujem všetkým, ktorí ju pripravili a to kostolníkom a ich pomocníkom, speváckemu zboru biskupa Jána Vojtáššáka a hudobníkom, mládeži v krojoch, lektorom a rozdávateľom.
Za prípravu a organizáciu Dňa rodiny a radosti ďakujem Spoločenstvu rodín zo Zákamenného, členom Kresťanského združenia detí a mládeže Zákamenné (KaM), pracovníkom Obecnému úradu a dobrovoľníkom.

V poslednú augustovú nedeľu bude v rámci Letného turistického prechodu Zákamenským grúňom sv. omša na vrchu Ušust o 13.00 hod. Srdečne pozývame!

V pondelok 29. 8. sa uskutoční Púť na hrob blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej do Podunajských Biskupíc. V tomto roku si pripomíname 100. výročie od jej narodenia. Čaká nás stretnutie s rehoľnými sestrami Svätého kríža v ich kláštore, uctíme si hrob blahoslavenej Zdenky a navštívime chrám v Podunajských Biskupiciach, kde budeme mať sv. omšu a kde sa nachádza najväčší relikviár blahoslavenej Zdenky. Všetkých pozývame, zvlášť deti a mládež, aby spoznali históriu národa a Cirkvi! Odchod autobusu bude v ráno o 6.30 hod. z parkoviska pred Obecným úradom. Cena zájazdu je 10 €. Zapísať sa môžete v sakristii.

V sakristii si za 50 centov môžete zakúpiť nový Deviatnik za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý bol vydaný pri príležitosti 51. výročia smrti Božieho sluhu.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Kovalčík, syn Milana a Jarmily rod. Šimjakovej, bývajúci v Zákamennom a Miroslava Kuhejdová, dcéra Stanislava a Antónie rod. Vajákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 27. 8. o 14.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš  Janeček, syn Augustína a Márie rod. Grešovej, bývajúci v Krušetnici a Zuzana Sivčáková, dcéra Jozefa a Anny rod. Filipčíkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 27. 8. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov