Farské oznamy – 33. týždeň

Farské oznamy – 33. týždeň

Farské oznamy
33. týždeň – od 15. 8. do 21. 8. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

15. 8.

Nanebovzatie Panny Márie

Slávnosť

Farský 7.00

17.00

+ Justína, Tomáš a Jozef Sivčák

Na Kalvárii – Za veriacich

Sv. Jozefa 9.00 Poďakovanie pri 70. výročí Emílie
Utorok

16. 8.

Utorok 20. týždňa Farský 7.00 + Jozef a Jozefína Rončák, Jozef a Marianna Šuhaj
Sv. Jozefa 18.00 + Emília Brišová
Streda

17. 8.

Streda 20. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Gabriel, Emília a Jozef Lučivňák

+ Rozália a Viliam Garaj, Mária Florková, Žofia Vrábľová

Štvrtok

18. 8.

Štvrtok 20. týždňa Farský 7.00 Za zdravie pre Paulínu
Sv. Jozefa 18.00 + Magdaléna Vjatrová
Piatok

19. 8.

Piatok 20. týždňa Farský 7.00

18.00

Za zdravie a požehnanie pri 50. výročí Rudolfa

+ Stanislav, Mária a Martin Štepančík

DSS 9.00 + Jozef, Michal, Peter, Ondrej, Jozef, Štefan, František
Sobota

20. 8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

14.00

15.00

Za zdravie a požehnanie pri 70. výročí Milana Kovaľa

Za novomanželov Andreja a Janu

Za novomanželov Patrika a Katarínu

Sv. Jozefa 15.00 Za novomanželov Martina a Renátu
Nedeľa

21. 8.

21. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za požehnanie pri 10. výr. sobáša Michala a Ľudmily

Na poďakovanie pri 65. výročí Martina

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 45. výročí sobáša Jána a Emílie

Za požehnanie rod. Andrei a Emila Fabiánových

Za veriacich

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 812 – 829; Kostol sv. Jozefa  č.d. 830 – 844, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Červeňových 50 –  €; Ľudovít Vrábeľ – 50 €, Bohuznáma – 100 €. Pán Boh zaplať!

V pondelok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú takto: vo farskom kostole o 7.00, v Kostole sv. Jozefa o 9.00 a na Kalvárii o 17.00 hod. Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie bylín a kvetov.

V tento deň budeme v našej farnosti sláviť Deň rodiny spojený s Dňom radosti. Podujatie sa uskutoční na farskej záhrade so začiatkom o 11.00 hod. Srdečne pozývame na súťaže pre deti za odmeny, súťaže pre celé rodiny s možnosťou výhry rôznej tomboly, zadarmo atrakcie pre malých aj veľkých, maľovanie na tvár, balóny a dalšie. Pripravené bude aj občerstvenie – káva, kofola, párky, hranolky a ľadová drť, zmrzlina a iné. Veríme, že prežijeme veľa dobrej zábavy. Pripravte si piknikový obed, predpokladané ukončenie žrebovaním tomboly bude okolo 14.30 hod. Stretnutie rodín zakončíme na Kalvárii sv. omšou. Srdečne vás pozývame!

Farská charita v Zákamennom oznamuje veriacim, hosťom a pútnikom, že pri príležitosti slávenia odpustovej slávnosti je možnosť prísť si vybrať oblečenie a obuv zdarma. Charitná akcia sa uskutoční v starom kultúrnom dome, hneď po skončení odpustovej slávnosti na Kalvárii. Bude pripravené aj občerstvenie – šišky a čaj. Taktiež si môžete zakúpiť knihy o živote a utrpení biskupa Jána Vojtaššáka.

V sakristii si za 50 centov môžete zakúpiť nový Deviatnik za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý bol vydaný pri príležitosti 51. výročia smrti Božieho sluhu.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnom priebehu odpustovej slávnosti pri liturgii a organizácii. Pán Boh zaplať!

Ohlášky 

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Andrej Šmahovský, syn Jozefa a Jany rod. Macekovej, bývajúci v Bratislave a Jana Trajová, dcéra Rudolfa a Heleny rod. Majchrákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 20. 8. o 14.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Patrik  Kurtulík, syn Emila a Anny rod. Vnučákovej, bývajúci v Breze a Katarína Florková, dcéra Miroslava a Marty rod. Urbanovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 20. 8. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Beňuš, syn Alojza a Heleny rod. Večerkovej, bývajúci v Zákamennom a Renáta Janetová, dcéra Rudolfa a Štefánie rod. Serdelovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 20. 8. o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov