Farské oznamy – 32. týždeň

Farské oznamy – 32. týždeň

Farské oznamy
32. týždeň – od 8. 8. do 14. 8. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

8. 8.

Sv. Dominika, kňaza

Spomienka

Farský 7.00

 

18.00

Za požehnanie pri 60. výročí Heleny Sochuľákovej

Za zdravie a požehnanie Kristíny s rodinou

+ Emília Laginová

Utorok

9. 8.

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice
Sviatok
Farský 7.00

 

Za požehnanie pri 75. výročí Viktórie Sochuľákovej

Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Žofiu

Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie pri 30. výročí sobáša rod. Večerkovej
Streda

10. 8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Sviatok
Farský 7.00

 

18.00

+ Štefan, Mária a Marián Škunta

+ Helena Kubacková

+ Viktor Rabčan

Štvrtok

11. 8.

Sv. Kláry, panny

Spomienka

Farský 7.00

 

+ Vendelín Koleň

+ Štefan a Milan Beňuš

Sv. Jozefa 18.00 + Emília Balúnová a rodičia
Piatok

12. 8.

Piatok 19. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Mária Velebová

Za požehnanie pri 60. výročí Emila

DSS 9.00 Za duše v očistci
Sobota

13. 8.

Panny Márie v sobotu
Spomienka
Farský 7.00

15.00

 

+ Emil, Júlia a Kamil Florek

Za novomanželov Františka a Helenu

 

Sv. Jozefa 7.00 + Karol, Angelína, Karolína a rodičia
Nedeľa

14. 8.

20. nedeľa
v Cezročnom období
Odpustová slávnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Farský 7.00

10.30

Za požehnanie pri 80. výročí Rozálie Mrekajovej

Odpustová slávnosť Nanebovzatia P. Márie

Sv. Jozefa 8.00

18.00

Za uzdravenie zranených manželských vzťahov

Za požehnanie rod. Mareka a Veroniky Glonekových

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 777 – 794; Kostol sv. Jozefa  č.d. 795 – 811, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Kytašových  –  50 €; zo svadby novomanželov Jurkýových – 50 €; z upratovania –  36 €; Bohuznámi – 100 €, 40 € a 40 €. Pán Boh zaplať!

Ďakujem všetkým, ktorí sa vo štvrtok a nedeľu podieľali na príprave a priebehu spomienkovej slávnosti k výročiu úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Odpustová sv. spoveď bude v sobotu 13. 8.  od 9.00 hod. do 11.00 hod. v obidvoch kostoloch.

V rámci odpustovej slávnosti v Zákamennom sa uskutoční Mariánske trojdnie.

V sobotu o 20.00 hod. bude sviečkový sprievod so sochou Panny Márie od farského kostola na Kalváriu spojený  s modlitbou rozjímavého ruženca. Hneď po ňom sa na Kalvárii pomodlíme aj Krížovú cestu.

V nedeľu bude slávnostná odpustová sv. omša na Kalvárii o 10.30 hod. Celebrantom a kazateľom bude Prof. Ľubomír Pekarčík, dekan z Dolného Kubína. Ostatné sv. omše budú kvôli odpustovej slávnosti takto: vo farskom kostole o 7.00 hod. a v Kostole sv. Jozefa o 8.00 a 18.00 hod.

V pondelok 15. 8., v deň slávnosti, bude sv. omša opäť na Kalvárii v čase, ktorý sa spresní budúcu nedeľu podľa počasia
a  ďalšieho programu.

Prebieha rekonštrukcia farskej budovy. Úctivo prosíme mužov o brigádnickú pomoc počas týždňa. Zapísať sa na brigádu môžete v sakristii, na každý deň potrebujeme 7 ľudí. Prosíme o modlitby, aby sa dobré dielo podarilo a fara ešte lepšie slúžila svojmu účelu.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať František Červeň, syn Františka a Anny rod. Valkovej, bývajúci v Trstenej a Helena Serdeľová, dcéra + Františka a Heleny rod. Kostoľňákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 13. 8. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov