Farské oznamy – 31. týždeň

Farské oznamy – 31. týždeň

Farské oznamy
31. týždeň – od 1. 8. do 7. 8. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

1. 8.

Sv. Alfonza
Máriu de Liguori,
biskupa a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

 

18.00

+ Jozef, Štefan, Milan Čič a rodičia

Za zdravie Milana Janoťáka č. 517

+ Jozefína Sochuľák, František  a Mária Grofčík

Utorok

2. 8.

Utorok 18. týždňa Farský 7.00

 

+ Martin a Katarína Šimjak, deti a rodičia

+ Kamil Florek

Sv. Jozefa 18.00 + Terézia, Anton Beňuš a deti
Streda

3. 8.

Streda 18. týždňa Farský 7.00

 

18.00

+ Jozefína, Jozef Peňák a rodičia

+ Juraj a Ján Striček

+ Dana – 30. dňová

Štvrtok

4. 8.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

Spomienka

Farský 16.00

 

Za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána

+ Emil Zvonár – 30. dňová

Sv. Jozefa 7.00 + Anton Katrenčík st. a ml.
Piatok

5. 8.

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna
Farský 7.00

18.00

+ Albín Ladňák

Poďak. za 10 r.  manž. Branislava a Michaely

Sv. Jozefa 9.00 + František, Kristína, Daniel, Mária Večerek
Sobota

6. 8.

Premenenie Pána

Sviatok

Farský 7.00

14.00

15.00

Za požehnanie Lucie

Za novomanželov Tomáša a Martu

Za novomanželov Miroslava a Dominiku

Sv. Jozefa 7.00 + Štefan a Rozália Sivčák a deti
Nedeľa

7. 8.

19. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

 

Za zdravie a požehnanie Jozefíny Florkovej s rod.

Za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Božie požehnanie rod. Ľudmily

Za Božie požehnanie rod. Petra a Marty Mrekaj

Poďakovanie a za požehnanie rod. Alojza Večereka

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 746 – 759; Kostol sv. Jozefa  č.d. 760 – 776,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Vrbinčíkových –  50 €; zo svadby novomanželov Závoďančíkových – 50 €; z upratovania –  30 €; Bohuznámi – 30 €, 35 € a 40 €. Pán Boh zaplať!

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou omšou okrem pondelka. V piatok v kostole sv. Jozefa od 8.00 hod. K chorým pôjdeme v utorok od 9.00 hod.

Odchod autobusu na letný kresťanský tábor do Ludrovej bude zajtra, v pondelok o 7.00 hod. z parkoviska pred ZŠ.

V utorok 2. 8. je možnosť vo všetkých farských kostoloch získať úplné odpustky tzv. Porciunkuly. Pri zbožnej návšteve kostola sa treba pomodliť Otče náš a Verím, za obvyklých podmienok.

Na výročný deň pohrebu Božieho sluhu biskupa Jána 4. 8. bude sv. omša Za blahorečenie vo farskom kostole o 16.00 hod. Celebrovať ju bude HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Všetkých vás na túto slávnosť pozývam. Sv. omša vo štvrtok v Kostole sv. Jozefa bude ráno o 7.00 hod.

V nedeľu 7. augusta sa v Zákamennom uskutoční Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Kazateľom bude prof. ThDr. Peter Zubko, PhD., člen Komisie historikov kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Po svätej omši bude procesia k hrobu Božieho sluhu a modlitba za jeho blahorečenie. Pripomíname si Výročný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, preto po skončení omše a procesie v priamom prenose Rádia Lumen z Farského kostola v Zákamennom budú prezentované svedectvá ľudí, ktorí boli osobne prítomní na pohrebe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Všetkých srdečne pozývame! Ponúkame aj knihy o biskupovi Jánovi, a DVD z divadelného predstavenia „Anjelom svojim“  za 5 € v sakristii.

Začali sme rekonštrukciu farskej budovy. Úctivo prosíme mužov o brigádnickú pomoc počas týždňa. Zapísať sa na brigádu môžete v sakristii, na každý deň potrebujeme 7 ľudí. Prosíme o modlitby, aby sa dobré dielo podarilo a fara ešte lepšie slúžila svojmu účelu.

Ohlášky 

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Kytaš, syn Pavla a Márie rod. Machajovej, bývajúci v Zákamennom a Marta Baláková, dcéra Jozefa a Marty rod. Opálkovej, bývajúca v Lokci. Sobáš bude v sobotu 6. 8. o 14.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Miroslav Jurký, syn Miroslava a Jany rod. Škuntovej, bývajúci v Babíne a Dominika Klimčíková, dcéra Jaroslava a Emílie rod. Janetovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 6. 8. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov