FARSKÉ OZNAMY 31. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 31. týždeň

Farské oznamy
31. týždeň – od 24. 7. 2017 do 30. 7. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

24. 7.

Pondelok 16. týždňa
v Cezročnom období
Farský 7.00

18.00

+ Bernardína Hrkľová a Marián Buček

+ Justín Kovaľ

Utorok

25. 7.

Sv. Jakuba, apoštola
Sviatok
Farský 7.00 + Rafael a Žofia Šefčíkoví
Sv. Jozefa 9.00

18.00

+ Anton Katrenčík starší a mladší

+ Milan Florek

Streda

26. 7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Spomienka
Farský 7.00

18.00

+ Emil Durčák, Ladislav a Mária

Poďakovanie pri 30. výročí sob. rod. Janetovej

Štvrtok

27. 7.

Sv. Gorazda a spoločníkov
Spomienka
Farský 7.00 + Mária a Ľudovít Navrátiloví a rodičia
Sv. Jozefa 18.00 + Ľubomír Dibdiak
Piatok

28. 7.

Piatok 16. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

18.00

+ Emil a Kristína Polťákoví

+ Justína Lučivňáková (č.1395)

DSS 9.00 Za požehnanie ľudí v susedstve
Sobota

29. 7.

Sv. Marty
Spomienka
Farský 7.00

15.00

+ Marta Sochuliaková a rodičia

Za novomanželov Dávida  a Janu

Sv. Jozefa 7.00

15.00

Poďakovanie pri 45. výročí manželov Kovaľových

Za novomanželov Patrika a Adrianu

Nedeľa

30. 7.

17. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za veriacich

Za zdravie a Božie požehnanie rod. Buckulčíkovej

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 40. výročí sobáša rod. Magdiakovej

Poďakovanie pri 70. výročí Miroslava

Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1226 – 1239; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1240 – 1254, v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 40 €; zo svadby novomanželov Bakošových – 50 €; Bohuznámy – 50 €. Pán Boh zaplať!

V utorok, na sviatok sv. Jakuba, bude v našej farnosti Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti bude ráno po sv. omši o 7.00 hod. vo farskom kostole a po omši o 9.00 hod. v Kostole sv. Jozefa. Poklona bude trvať do 18.00 hod. v obidvoch kostoloch. Vyzývam všetkých, ktorí budú doma, rodiny, spoločenstvá, mládež, deti, aby sa prišli pokloniť Spasiteľovi v Eucharistii! Nech nie je nič dôležitejšie v tento deň!

V stredu 26. 7. po večernej sv. omši sa vo farskom kostole uskutoční stretnutie s Dr. Jozefom Púčekom, ktorý pracuje pre Rádio Lumen. Oboznámi nás s aktivitami katolíckeho rádia.

V nedeľu 30. 7. po večernej sv. omši o 19.00 hod. bude posvätená zrenovovaná Kaplnka Ružencovej Panny Márie v Oraviciach. Dobrodincom, ktorí sa o renováciu kaplnky pričinili Pán Boh zaplať!

V pondelok 31. 7. organizujeme pre miništrantov celodenný výlet do Belianskej jaskyne a na chatu Plesnivec. Miništranti nech sa zapíšu v sakristii oboch kostolov do štvrtku.

Dňa 5. augusta 2017 sa v Spišskej Kapitule uskutoční Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, za účasti kňazov a veriacich spišskej diecézy. Program začne o 10.00 hod. modlitbou sv. ruženca a litániami k sv. Martinovi. Všetkých na tento deň pozývame, zapísať sa môžete v sakristii oboch kostolov.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Dávid Sitárik, syn Petra a Márie rod. Šimjakovej, bývajúci v Breze
    a Jana Florková, dcéra Pavla a Kataríny rod. Brontvajovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 29. 7. o 15.00 hod. vo farskom kostole.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Patrik Palárik, syn + Vladimíra a Marty rod. Urbanovej, bývajúci v Zákamennom a Adriana Večerková, dcéra Antona a Aleny rod. Turoňovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 29. 7. o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Dávid Miterko, syn Šimona a Márie rod. Balúnovej, bývajúci v Zákamennom a Andrea Orčíková, dcéra Vladimíra a Jany rod. Stasovej, bývajúca v Trstenej. Sobáš bude v Trstenej.

Zoznam priložených súborov