Farské oznamy – 30. týždeň

Farské oznamy – 30. týždeň

Farské oznamy
30. týždeň – od 25. 7. do 31. 7. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

25. 7.

Sv. Jakuba, apoštola Sviatok Farský 7.00

18.00

+ Ľudovít a Margita Vonšák a rodičia

+ Agneša Kudlová – 30. dňová

Sv. Jozefa 7.00 + Marta Virdzeková
Utorok

26. 7.

Sv. Joachima a Anny Spomienka Farský 7.00

 

+ Florián Šimjak

+ Mária, Tomáš Janidžár, Štefan Brnkalák

Sv. Jozefa 18.00 + Anna a Serafín Murín
Streda

27. 7.

Sv. Gorazda a spoločníkov

Spomienka

Farský 7.00

 

18.00

+ Ľubomír Dibdiak (Vyšný koniec)

+ Vendelín Florek

+ Serafín, Jozefína Florek a synovia

Štvrtok

28. 6.

Štvrtok 17. týždňa Farský 7.00

 

+ Jozef Gruchala

+ Justína Lučivňáková č. 1395

Sv. Jozefa 18.00 Na poďakovanie pri 40. výročí Jána
Piatok

29. 7.

Sv. Marty

Spomienka

Farský 7.00

18.00

+ Milan Florek

+ Marta Sochuliaková

DSS 9.00 Za + otca a syna
Sobota

30. 7.

Panny Márie
v sobotu
Ľub. spomienka
Farský 7.00

15.00

+ Terezka Šimjaková

Za novomanželov Tomáša a Andreu

Sv. Jozefa 7.00

14.00

+ Emil Kurňavka a rodičia

Za novomanželov Tomáša a Michaelu

Nedeľa

31. 7.

18. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za zdravie pre Ivanku

Za Božie požehnanie rodiny Kataríny

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravia a Božie požehnanie Margity

Za veriacich

Za Božiu pomoc pre Helenu a jej rodinu

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 706 – 729; Kostol sv. Jozefa  č.d. 730 – 745,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Bencových – 30 €; zo svadby novomanželov Črchlanových – 50 €; z upratovania – 30 €; Pán Boh zaplať!

V pondelok, na sviatok sv. Jakuba, bude v našej farnosti Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti bude ráno po sv. omši o 7.00 hod. a poklona bude trvať do 18.00 hod. v obidvoch kostoloch. Vyzývam všetkých, ktorí budú doma, rodiny, spoločenstvá, mládež, deti, aby sa prišli pokloniť Spasiteľovi v Eucharistii! Nech nie je nič dôležitejšie v tento deň!

Dňa 7. augusta 2016 sa v Zákamennom uskutoční Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka za účasti kňazov a veriacich spišskej diecézy. Kazateľom bude prof. ThDr. Peter Zubko, PhD., člen Komisie historikov kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Po svätej omši bude nasledovať procesia k hrobu Božieho sluhu a modlitba za jeho blahorečenie. Pripomíname si Výročný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, preto po skončení svätej omše a procesie v priamom prenose Rádia Lumen z Farského kostola v Zákamennom budú prezentované svedectvá ľudí, ktorí boli osobne prítomní na pohrebe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Všetkých srdečne pozývame na púť do Zákamenného.

Ohlášky 

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Vrbinčík, syn Ľuboša a Ivety rod. Kľuskovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Michaela Zvonárová, dcéra Pavla a Antónie rod. Olexovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 30. 7. o 14.00 hod. v Kostole sv. Jozefa v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Závoďančík, syn + Stanislava a + Angely rod. Prokopovej, bývajúci v Novoti a Andrea Telúchová, dcéra Júliusa a Márie rod. Balúnovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 30. 7. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

 

Zoznam priložených súborov