FARSKÉ OZNAMY 30. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 30. týždeň

Farské oznamy
30. týždeň – od 17. 7. 2017 do 23. 7. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

17. 7.

Sv. Andreja, Svorada a Benedikta, pustovníkov
Spomienka
Farský 7.00

18.00

Za požehnanie Justíny a jej rodiny pri 65. výročí

+ Kamil Lučivňák a rodičia

Utorok

18. 7.

Utorok 15. týždňa
v Cezročnom období
Farský 7.00

 

+ Tomáš a Veronika Boškajoví

+ Kristína a Martin Klimčíkoví

Sv. Jozefa 18.00 Za zdravie a požehnanie Márie a detí
Streda

19. 7.

Streda 15. týždňa v Cezročnom období Farský 10.00

 

 

18.00

+ Jozef Kasan, kňaz

+ Kristína, Štefan a Jozef Palárikoví

+ Jozef, Otília, Justína Lučivňákoví

Za požehnanie Márie, detí a vnúčat pri 60. výročí

Štvrtok

20. 7.

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

+ Ľudmila, Celestín a deti

+ Emília a Ľudovít Kovaľoví

Sv. Jozefa 18.00 + Florián a Helena Majchrák, Tomáš a Brigita Kurňavka
Piatok

21. 7.

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

18.00

+ Emil a Anna Lučivňákoví

+ Florián Lučivňák

DSS 9.00 Za požehnanie a silu pre opatrovateľky
Sobota

22. 7.

Sv. Márie Magdalény
Sviatok
Farský 7.00 Poďakovanie pri 50. výročí Anny
Sv. Jozefa 7.00

15.00

+ Augustín a Augustín Sochuľákoví

Za novomanželov Jozefa a Natáliu

Nedeľa

23. 7.

16. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 75. výročí Emílie

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 55. výročí Milana

Poďakovanie pri 40. výročí sobáša rod. Buliakovej

Za zdravie Martina

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1189 – 1206; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1207 – 1225, v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 50 €. Pán Boh zaplať!

V stredu 19. 7. o 10.00 hod. sa vo farskom kostole uskutoční zádušná sv. omša za + Jozefa Kasana, za účasti jeho spolužiakov a príbuzných. Na túto spomienku vás všetkých pozývame!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Bakoš, syn + Jozefa a Valérie rod. Kubolkovej, bývajúci v Breze
    a Natália Sochuľáková, dcéra Jána a Antónie rod. Gonšorovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 22. 7. o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Pavol Smolka, syn Dušana a Dany rod. Kormaňákovej, bývajúci v Zákamennom a Dominika Vrábľová, dcéra Petra a Marty rod. Tereštíkovej, bývajúca v Oravskej Lesnej. Sobáš bude v Oravskej Lesnej.

Zoznam priložených súborov