Farské oznamy – 3. týždeň

Farské oznamy – 3. týždeň

Farské oznamy
3. týždeň – od 9. 1. 2017 do 15. 1. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

9. 1.

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

17.30

+ Štefan Filipčík a syn Milan

+ Štefan a Veronika Machaj a rodičia

Za zdravie manželov Drobilových

Utorok

10. 1.

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

+ Júlia, Justína a Štefan Gonšor

+ Ondrej Šulc

Sv. Jozefa 17.30 + Viliam Magdiak
Streda

11. 1.

Streda 1. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

17.30

+ Emil Grofčík (č. 1223)

+ Serafín a Marta Koleň

Sv. Jozefa 7.00 + Urban a Johana Magdiak, deti a vnúčatá
Štvrtok

12. 1.

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

Za zdravie a požehnanie pri 40. výročí Emílie

+ Ján a Rozália, Anton Michalica

Sv. Jozefa 17.30 + Gabriel Matušák
Piatok

13. 1.

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

17.30

Za + krstných Gašperových

+ Vendelín, Serafín, Margita a Johana Urban

DSS   9.00 + Margita, Jozef, Paulína a Emil Škuliga
Sobota

14. 1.

Sobota 1. týždňa

V Cezročnom období

Farský 7.00

 

+ Jozef a Viktor

+ Valéria Palkovičová a rodičia

Sv. Jozefa 7.00 + Serafín Chromek a rodičia
Nedeľa

15. 1.

Druhá nedeľa v cezročnom období Farský 8.00

10.30

Za požehnanie rod. Kuchťákovej pri 60. výročí Anny

Za požehnanie chlapcov a mužov zo Zákamenného

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie rod. Teľúchovej (č. 829)

Za veriacich

Za obrátenie hriešnikov

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 183 – 202; Kostol sv. Jozefa  č.d. 203 – 221, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 50 €; Bohuznámi – 895 €; Z deviatnika Podkamenné – 50 €; Divadelníci z predstavenia o b. Vojtaššákovi – 612, 40 €. Pán Boh zaplať!

Dnes sa končí vianočné obdobie. Vianočnú výzdobu môžeme ponechať do 2. februára.

V tomto týždni začínajú katechézy pre deti, birmovancov a rodiny v obvyklom čase. Všetkých pozývame!

V nedeľu 15. januára bude zasadanie Hospodárskej rady farnosti o 14.00 hod. na fare.

Farský úrad Zákamenné organizuje z príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie Púť do Fatimy. Uskutoční sa v termíne od 2. do 12. októbra 2017. Navštívime tieto miesta: La Salette- Lurdy –  Santiago de Compostela – Fatima – Lisabon – Barcelona- Monaco. Cena zájazdu je 397 €. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke a výveske. Záujemci nech sa prihlásia u pani Janette Klimčíkovej.

Srdečne Vás pozývame v sobotu 21. januára 2017 o 12.30. hod. na hokejový charitatívny zápas kňazov Spišskej a Košickej diecézy, ktorý sa odohrá na Zimnom štadióne v Ružomberku. Zápas sa uskutoční pod záštitou spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Vstupné je dobrovoľné, výťažok bude venovaný osobám s autizmom SPOSA v Ružomberku (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom).

Na Stretnutie mužov v Jubilejnom roku sv. Martina vás do farského kostola sv. Martina v Trstenej pozývajú Farský úrad Trstená a Oravské centrum mládeže. Stretnutie na tému „Môj Otec mi odovzdal všetko“ bude v sobotu 21. januára 2017 od 16:30.  Program začne korunkou k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej bude mať prednášku o. Juraj Sedláček (správca UPC Trenčín) a zakončí sa sv. omšou a adoráciou.

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a priebehu Vianočných sviatkov. Nech vám to Pán odmení!

Zoznam priložených súborov