Farské oznamy – 29. týždeň

Farské oznamy – 29. týždeň

Farské oznamy
29. týždeň – od 18. 7. do 24. 7. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

18. 7.

Pondelok 16. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Viktor Koleň – 30. dňová

Za zdravie a požehnanie rod. Jozefa a Márie

Utorok

19. 7.

Utorok 16. týždňa Farský 7.00 + Helena a Ľudovít Žatkuliak
Sv. Jozefa 18.00 Za zdravie a požehnanie Márie a detí
Streda

20. 7.

Streda 16. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Mária, Štefan, Terézia a Peter

Na poďakovanie pri 70. výročí Margity

Štvrtok

21. 6.

Štvrtok 16. týždňa Farský 7.00 + Vladimír Kovaľ
Sv. Jozefa 18.00 + Justín a Emília Večerek
Piatok

22. 7.

Sv. Márie Magdalény

Spomienka

Farský 7.00

18.00

+ Ján Godiš

+ Andrej, Anna a rodičia

DSS 9.00 Za duše v očistci
Sobota

23. 7.

Sv. Brigity, rehoľ.,
patr. Európy
Sviatok
Farský 14.00

15.00

Za novomanželov Miloša a Vlastu

Za novomanželov Milana a Veroniku

Sv. Jozefa 7.00 Poďak. pri 60. výr. Viktora a za 30r. manželstva
Nedeľa

24. 7.

17. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 40. výročí sobáša

Poďakovanie pri 45. výr. sobáša Jána a Kamily

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Božie požehnanie členov ruže sv. Bernadety

Za Božiu pomoc pre Viktóriu

Za zdravie a Bož. požehnanie pre Helenu

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 660 – 683; Kostol sv. Jozefa  č.d. 684 – 705,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: veriaci z posviacky „Eliášovho“ kríža – 140 €; zo svadby novomanželov Hrušíkových  20 –  €; z upratovania –  30 €; Bohuznáma – 100 €. Pán Boh zaplať!

Kto má záujem zúčastniť sa Púte do Krivej na Orave, ísť na duchovné stretnutie s bl. Zdenkou, nech sa prihlási v sakristii. Púť sa uskutoční vo štvrtok 21. 7. Odchod autobusu bude od 15.30 hod. z jednotlivých zastávok.

V nedeľu 24. 7. našu farnosť navštívi Duo Sanctus: Tatiana Rubinska a Nikolaj Polubojarov, absolventi konzervatória P. I. Čajkovského v Moskve. Budú nás hudobne sprevádzať počas oboch sv. omší vo farskom kostole. Po sv. omšiach bude nasledovať aj koncert Dua Sanctus. Dobrovoľný príspevok pri východe z kostola po požehnaní, pôjde na liečbu chorého syna umelca Nikolaja.

Do pozornosti vám dávam program Svätých misií, ktoré sa uskutočnia v našej farnosti od 11. do 18. septembra. Nájdete ho na výveske a webovej stránke.  Prosím vás, aby ste si zariadili čas na túto obnovu svojho duchovného života a neorganizovali žiadne veľké práce, dovolenky, výlety, zábavy a oslavy, či iné podujatia. Nech naším predsavzatím je zúčastniť sa sv. omší a iných stretnutí počas misií! Byť aktívnym pri tejto jedinečnej príležitosti!

O rekonštrukciu strechy a podkrovia na fare sa uchádzali 3 firmy. Z cenových ponúk sme vybrali pre nás najvýhodnejšiu. Súťaž vyhrala firma Stavoprac, s.r.o. Realizácia projektu bude po dodaní plechu na strechu farskej budovy.

Dnes odchádzam na týždňovú dovolenku, vo všetkých záležitostiach ma bude zastupovať pán kaplán Marcel Bača.

Ohlášky 

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Miloš Benca, syn + Miloša a Jarmily rod. Kotianovej, bývajúci v Kamanovej a Vlasta Vrábľová, dcéra Vladimíra a Marty rod. Boroviakovej, bývajúca v Kamanovej. Sobáš bude v sobotu 23. 7. o 14.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Milan Črchlan, syn Milana a Viktórie rod. Knapčíkovej, bývajúci v Zákamennom a Veronika Godišová, dcéra + Jána a Viktórie rod. Žatkuľákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 23. 7. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov