FARSKÉ OZNAMY 29. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 29. týždeň

Farské oznamy
29. týždeň – od 10. 7. 2017 do 16. 7. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

10. 7.

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

+ Daniel, Roman a Veronika

+ Cyprián, Jozefína Serdeloví a rodičia

+ Florián, Margita Kovaľoví a syn Albín

Utorok

11. 7.

Sv. Benedikta, opáta
Sviatok
Farský 7.00 Poďakovanie pri 60. výročí Margity Revajovej
Sv. Jozefa 18.00 + Ondrej Večerek a rodičia
Streda

12. 7.

Streda 14. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

+ Justína Kurňavková

+ Anton Bobák a rodičia

+ Emília, Florián Glejtekoví a synovia

Štvrtok

13. 7.

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

+ Félix, Terézia a Justína Telúchoví

Za požehnanie a zdravie Margity Majchrákovej

Sv. Jozefa 18.00 Za zdravie a požehnanie pri 60. výročí manžela
Piatok

14. 7.

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

18.00

+ Martin Kuchťák a rodičia

+ Ľuboš Dibdiak (č.1042)

DSS 9.00 Za duše v očistci
Sobota

15. 7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský

 

7.00

 

Poďakovanie pri 50. výročí sr. Vianei Gruchalovej

+ Celestín a Ľudmila Florekoví

Sv. Jozefa 7.00 + Viktor Sivčák – 30. dňová
Nedeľa

16. 7.

15. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za požeh., zdravie a pokoj rod. Marekovej

Za zdravie a požehnanie rod. Koleňovej

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 70. výročí Justíny

Za veriacich

Za oslobodenie (č.1070)

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1150 – 1170; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1172 – 1188, v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 20 €; zo svadby novomanželov Kyseľových – 100 €; zo svadby novomanželov  Svaškových – 50 €; zo svadby novomanželov  Iskierkových – 50 €; Bohuznámi – 62 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Odchod detí na letný kresťanský tábor do Liptovskej Revúcej je zajtra, v pondelok 10.7. o 7.00 hod. od Obecného úradu.

Cez víkend budeme prežívať Dni obce Zákamenné. Pri tejto príležitosti sa v sobotu 15. 7. otvorí a požehná nová Vyhliadková veža za Kalváriou. Potom bude slávnostná sv. omša v športovom areály Oravice o 11.30 hod. Na tieto udalosti vás srdečne pozívame!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Daniel Malík, syn Dušana a Márie rod. Dragúňovej, bývajúci v Bratislave a Lucia Čičová, dcéra Ľubomíra a Marty rod. Plichtíkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v Bratislave.

Zoznam priložených súborov