Farské oznamy – 28. týždeň

Farské oznamy – 28. týždeň

Farské oznamy
28. týždeň – od 11. do 17. 7. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

11. 7.

Sv. Benedikta, opáta Sviatok Farský 7.00

 

18.00

+ Jozef, Otília Lučivňák a rodičia

+ Paulína a Eduard Čič

+ Štefan Florek

Utorok

12. 7.

Utorok 15. týždňa Farský 7.00

 

+ Serafín

+ Serafín, Zuzana Beňuš a súrodenci

Sv. Jozefa 18.00 + Jozef Juriga
Streda

13. 7.

Streda 15. týždňa Farský 7.00

 

18.00

Za Božie požehnanie pre Margitu

+ Terézia a Félix Telúch

+ Florián Lučivňák

Štvrtok

14. 6.

Štvrtok 15. týždňa Farský 7.00

 

+ Viktória a Serafín Florek

+ Ján a Mária Kondela

Sv. Jozefa 18.00 Za požehnanie rodiny Bystričanovej
Piatok

15. 7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi

Spomienka

Farský 7.00

18.00

+ Ľubomír, Marta, Karol Káčerik

+ Ľuboš Dibdiak

DSS 9.00 Na poďakovanie pri 55. výročí
Sobota

16. 7.

Preblahoslavenej

P. M. Karmelskej

Ľub. spomienka

Deň rodiny

Farský

13.00

15.00

Za požehnanie zákamenských rodín a obce

Za novomanželov Patrika a Slávu

Sv. Jozefa 7.00 + Dominika Fafejtová
Nedeľa

17. 7.

16. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za pokoj a pož. rod. Hrčkuľákovej a Rončákovej

Za pož. pre Patrika, Erika, Sebastiána a Samuela

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za dary DS pre Petra a Pavla

Za veriacich

Za požehnanie a zdravie rod. Makúchovej

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 623 – 645; Kostol sv. Jozefa  č.d. 646 – 659,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Gorelkových 50 –  €; z pohrebu Emila Zvonára – 50 €; z upratovania – 15 €; Bohuznáma – 100 €. Pán Boh zaplať!

V sobotu 16. 7. sa v našej farnosti uskutoční Deň rodiny. Ide o stretnutie a spoločenstvo rodín zo Zákamenného, s podporou myšlienky o ochrane rodín, pretože rodina je na Slovensku najvzácnejšou hodnotou. Zároveň spolu prežijeme kultúrne, zábavné a športové popoludnie. Deň rodiny bude súčasne prebiehať aj s oslavami a programom Dní obce Zákamenné na futbalovom ihrisku. Popoludnie budú sprevádzať atrakcie pre deti, mládež aj dospelých a bohatý kultúrny program. Program začne sv. omšou o 13.00 hod. v amfiteátri na ihrisku. Všetci ste srdečne pozvaní! Na vašu účasť sa tešíme!

Ohlášky 

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Patrik Hrušík, syn Petra a Ľubice rod. Veselovskej, bývajúci v Námestove a Sláva Sochuľáková, dcéra Daniela a Heleny rod. Kovaľovej , bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 16. 7. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov