FARSKÉ OZNAMY 28. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 28. týždeň

Farské oznamy
28. týždeň – od 3. 7. 2017 do 9. 7. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

3. 7.

Sv. Tomáša, apoštola
Sviatok
Farský 7.00

18.00

 

Za zdravie pre Františka

Za uzdravenie Vladimíra

+ Marek

Utorok

4. 7.

Utorok 13. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00 Poďakovanie pri 77. výročí Angely Póčikovej

+ Ján, Terézia Mundieroví  a Emília

Sv. Jozefa 18.00 + Serafín a Milan Chromkoví
Streda

5. 7.

Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov
Slávnosť
Farský 7.00

18.00

+ Michal Večerek

+ Štefan, Agáta a Milan Špitáľoví

Sv. Jozefa

(Ihrisko)

9.00

13.00

Za požehnanie Stanislava

Za požeh. organizátorov a účastníkov rezb. sympózia

Štvrtok

6. 7.

Sv. Márie Goretti,
panny a mučenice
Ľub. spomienka
Farský 7.00 + Rozália, Viliam Garajoví, Mária Florková, Žofia Vrábľová

+ Vavrinec a Helena Sumihoroví

Sv. Jozefa 18.00 + Emília a Martin Janoťákoví
Piatok

7. 7.

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Votívna

Farský 7.00

18.00

Poďakovanie pri 60. výročí Kamily

Poďakovanie pri 80. výročí Vladimíra

Sv. Jozefa      9.00 + Vendelín Smolár a rodičia
Sobota

8. 7.

Sobota 13. týždňa

v Cezročnom období

Farský

 

7.00

14.00

15.00

Poďakovanie pri 95. výročí Margity

Za novomanželov Adama a Ivanu

Sobášny obrad Jána a Ivany

Sv. Jozefa 7.00

15.00

Poďakovanie pri 70. výročí Boženy Janečkovej

Za novomanželov Petra a Barboru

Nedeľa

9. 7.

14. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 40. výročí Jána a Márie

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 70. výročí Justíny

Za požehnanie rod. Jaroslava

Za oslobodenie pre Petra

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1110 – 1127; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1128 – 1148, v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 35 €; z oslavy jubilea Ľudmily Lučivňákovej – 50 €; zo svadby novomanželov Romaňákových – 50 €; zo svadby novomanželov Kurekových – 200 €; zo svadby novomanželov Hujčákových – 100 €; zo svadby novomanželov Vrábľových – 50 €; rodičia birmovancov venovali na kostol – 1122 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Na dobročinné diela Svätého Otca sme vyzbierali 1325 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Úprimne ďakujem Dp. kaplánovi Marcelovi Bačovi za pôsobenie v našej farnosti! Dnes sa s ním lúčime a do nového pôsobiska mu vyprosujeme veľa Božej milosti! Nech navždy ostane v našich modlitbách! Keďže bude v menšej farnosti, odovzdal som mu aj niekoľko intencií z našej farnosti. Zoznam si môžete pozrieť na výveske. V pondelok 3. 7. pri večernej sv. omši privítame novokňaza Dp. Mgr. Jána Bušovského.

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou omšou okrem pondelka. V piatok v Kostole sv. Jozefa od 8.00 hod. K chorým pôjdeme v utorok  – Vyšný koniec, Oravice aj Poriečie od 9.00 hod.

V stredu je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. V tento deň sa uskutoční na Vyšnom konci pri altánku Rezbárske sympózium. Pri tejto príležitosti sa tam o 13.00 hod. odslúži sv. omša za organizátorov, dobrovoľníkov a účastníkov sympózia. Všetci ste srdečne pozvaní!

Sobášna náuka o plánovanom rodičovstve bude v sobotu 8. 7. o 9.00 hod. na fare.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Adam Kyseľ, syn Petra a Paulíny rod. Koňarčíkovej, bývajúci v Ťapešove a Ivana Fedorová, dcéra Karola a Márie rod. Naništovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 8. 7. o 14.00 hod. vo farskom kostole.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Svašek, syn Petra a Evy rod. Bartoňovej, bývajúci v Zboroviciach (ČR) a Ivana Kostolňáková, dcéra Alojza a Margity rod. Mravčákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 8. 7. o 15.00 hod. vo farskom kostole.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Iskierka, syn + Jána a Ľudmily rod. Pitákovej, bývajúci v Rabči a Barbora Obdrigová, dcéra Pavla a Antónie rod. Hladekovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 8. 7. o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Florek, syn Miroslava a Marty rod. Urbanovej, bývajúci v Zákamennom a Eva Lomňančíková, dcéra Antona a Jany rod. Mateášovej, bývajúca v Oravskej Lesnej. Sobáš bude v Oravskej Lesnej.