Farské oznamy – 27. týždeň

Farské oznamy – 27. týždeň

Farské oznamy
27. týždeň – od 4. 7. do 10. 7. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

4. 7.

Pondelok 14. týždňa Farský 7.00

 

18.00

+ Marek

+ Štefan, Kristína a Kamil Kuchťák

+ Silvester a Margita Godiš

Utorok

5. 7.

Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov

Slávnosť
Farský 8.00

10.30

Za zosnulých, ktorí stavali farský kostol

+ Michal Večerek

Sv. Jozefa 7.00

9.30

Za zdravie a požehnanie Štefana Vrábľa

Za Božie požehnanie pre našich kňazov

Streda

6. 7.

Sv. Márie Goretti,
panny a mučenice
Ľub. spomienka
Farský 7.00

 

18.00

+ Justína Telúchová a rodičia

+ Martin a Apolónia Bajčičák a rodičia

+ Rudolf Markuliak a rodičia

Štvrtok

7. 6.

Štvrtok 14. týždňa Farský 7.00

 

+ Kamila a Serafín Janeta

+ Viktor Balún a Mária Smetanková

Sv. Jozefa 18.00 Za + z rodiny Placekových
Piatok

8. 7.

Piatok 14. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Salomea a Martin Révaj

+ Tomáš a Jozefína Boroviak

DSS 9.00 Na poďakovanie pri 85. výročí Kristíny
Sobota

9. 7.

Panny Márie
v sobotu
Ľub. spomienka
Farský 7.00

 

Na poďakovanie a požeh. pri 45. výročí Marty

Za obrátenie syna

Sv. Jozefa 7.00 Za požehnanie pri 60. výročí Milana
Nedeľa

10. 7.

15. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za požehnanie pre Pavla s rodinou

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Na poďakovanie za uzdravenie mamy a sestry

Na poďakovanie pri 80. výročí Kristíny

Za Božie požehnanie nálezcu

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 588 – 604; Kostol sv. Jozefa  č.d. 605 – 622,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: rodičia prvoprijímajúcich detí – 130 €; spolužiaci zo stretnutia – 50 €; zo svadby novomanželov Gruchalových – 50 €; z pohrebu Agneši Kudlovej – 50 €; z pohrebu Dany Soľavovej – 30 €; z upratovania – 30 €; Bohuznámi – 100, 70, 50 a 10 €. Pán Boh zaplať!

Pri zbierke Na dobročinné diela Sv. Otca sme vyzbierali 1279, 90 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Slovenská republika od 1. 7. do 31. 12. 2016 predsedá Rade Európskej únie. Z tohto podnetu sa pri sv. omšiach zapojíme do duchovnej modlitbovej akcie „Zo srdca Slovenska“, ktorej cieľom je modliť sa v určenom čase za jednotlivé krajiny EÚ a prispieť k duchovnej obnove nášho kontinentu.

Dnes popoludní o 14.30 hod. bude v Grúni na Poriečí posviacka obnoveného tzv. „Eliášovho“ kríža. Po posviacke sa pri kríži pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva. Srdečne pozývame!

Dnes o 16.00 hod. bude zasadanie Hospodárskej rady. HR sa v doterajšej činnosti uzniesla, že je potrebné až naliehavé rekonštruovať strechu a podkrovie farskej budovy, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Po príprave projektovej dokumentácie dnes vyhlasujeme Verejnú súťaž na rekonštrukciu strechy a podkrovia farskej budovy v Zákamennom pre stavebné firmy. Všetky informácie a dokumentáciu nájdete sa našej farskej webovej stránke. Už čoskoro sa bude realizovať aj stavba skladu pri kostole sv. Jozefa. Prosím vás o prípravu a podporu v tejto činnosti. Budete o všetkom podrobne informovaní.

V utorok je Slávnosť našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, štátny sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu, okrem večernej.

Na budúcu nedeľu 10. 7. sa po rannej sv. omši v kostole sv. Jozefa budú rozdávať DVD z 1. sv. prijímania. Bližšie informácie u p. Martiny Beňušovej ( 3.C a 3.B) 0915 242 691 a u Zuzany Koleňovej ( 3.A a 3.D) 0907 578 038.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Roman Gorelka, syn Romana a Márie rod. Viglášovej, bývajúci v Lednickom Rovnom a Monika Katreníková, dcéra Jozefa a Jany rod. Kušnierikovej, bývajúca v Zákamennom. Sobášny obrad bude v sobotu 9. 7. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov