Farské oznamy – 26. týždeň

Farské oznamy – 26. týždeň

Farské oznamy

26. týždeň – od 27. 6. do 3. 7. 2016

 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

27. 6.

Pondelok 13. týždňa Farský 7.00

15.00

18.00

+ Martinka a za Božiu ochranu jej detí

+ Agneša Kudlová – pohrebná

+ Vendelín Jurášek

Utorok

28. 6.

Sv. Ireneja,
biskupa a mučeníka
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Milan Palárik

+ Štefan a Vladimír Kubacka

Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie pri 50. výročí Pavla
Streda

29. 6.

Sv. Petra a Pavla
apoštolov
Slávnosť
Farský 7.00

18.00

+ Ľudovít Hujčák a rodičia

+ Veronika a Jozef Chudiak

Sv. Jozefa

Na Vyšnom
(Ihrisko)

9.00

15.00

 

+ Serafín, Justína a Mária Sochuľák

Za požehnanie organizátorov
a dobrovoľníkov Rezbárskeho sympózia

Štvrtok

30. 6.

Štvrtok 13. týždňa Farský 8.00

 

Te Deum na konci školského roka

+ Pavol Lučivňák

Sv. Jozefa 18.00 + Serafín Magdiak a Matra Jakubjaková
Piatok

1. 7.

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna
Farský 7.00

18.00

+ Florián a Janka Rončák

+ Stanislav Balún

Sv. Jozefa 9.00 + Jozef, Paulína, Emil a Margita Škuliga
Sobota

2. 7.

Návšteva Panny Márie
Sviatok
Farský 7.00

15.00

Poďak. za manželstvo pri 90. výročí Jozefa

Za novomanželov Jozefa a Danielu

Sv. Jozefa 7.00 Poďakovanie pri 50. výročí Štefana
Nedeľa

3. 7.

14. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za pož. rod. Miroslava a Ľudmily Prosňaňských

Za požehnanie kostolníka a kostolníčok farnosti

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Božie požehnanie Veroniky s rodinou

Za veriacich

Za požehnanie dobrodincov z charity

 Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 552 – 568; Kostol sv. Jozefa  č.d. 570 – 587,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Kolenčíkových –50 €; zo svadby novomanželov Večerkových – 50  €. Pán Boh zaplať!

Dnes je Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za milodary Pán Boh zaplať!

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou omšou okrem pondelka. V piatok v kostole sv. Jozefa od 8.00 hod. K chorým pôjdeme v utorok – Poriečie a Vyšný koniec aj Oravice od 9.00 hod.

V stredu je prikázaný sviatok Sv. apoštolov Petra a Pavla. V tento deň sa uskutoční na Vyšnom konci pri altánku Rezbárske sympózium. Pri tejto príležitosti sa tam o 15.00 hod. odslúži sv. omša za organizátorov, dobrovoľníkov a účastníkov sympózia. Všetci ste srdečne pozvaní!

Vo štvrtok zaznie slávnostné Te Deum na poďakovanie na konci školského roka. Sv. omša za účasti žiakov a učiteľov ZŠ J. Vojtaššáka bude ráno o 8.00 hod. vo farskom kostole

Program tohtoročnej Levočskej púte v termíne od 26. 6. až do 3. 7.  je na výveske.

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Florek, syn Jozefa a Angely rod. Kolenčíkovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Daniela Gruchalová, dcéra + Jozefa a Dany rod. Smolkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 2. 7. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov