FARSKÉ OZNAMY 26. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 26. týždeň

Farské oznamy
26. týždeň – od 19. 6. 2017 do 25. 6. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

19. 6.

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

10.00

18.00

+ Štefan, Justína, Paulína Kristína Bernaťákoví

+ Viktor Sivčák – pohrebná

+ Ľudvik a Margita Brňákoví

Utorok

20. 6.

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

+ Viktor, Anton a Jozef Kuchťákoví

+ Ernest Paluš

Sv. Jozefa 18.00 + Serafín, Justína, Mária Sochuľákoví a deti
Streda

21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka
Farský 13.30

18.00

Za požehnanie detí, rodičov a zamestnancov MŠ

+ Florián a Janka Rončákoví a deti

Sv. Jozefa 7.00 + František, Kristína, Daniel, Margita Večerekoví
Štvrtok

22. 6.

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

Poďakovanie pri 60. výročí Dušana Janoťáka

+ Jozef a Paulína Rončákoví

Sv. Jozefa 18.00 + Martin a Kristína Olešoví
Piatok

23. 6.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Slávnosť
Farský 7.00

18.00

+ Kamil, Milan, Anton Florek

+ Agnesa Kudlová

DSS      9.00 + Cecília, Štefan, Vladimír Kubackoví
Sobota

24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Slávnosť
Farský

 

7.00

16.30

Poďakovanie pri 15. výročí svadby Štefana a Daniely

Poďakovanie pri 50. výročí Ladislava Briša

Sv. Jozefa 7.00

15.00

Poďak. pri 40. výročí manželstva Albína  a Kamily

Za novomanželov Dávida a Moniku

Nedeľa

25. 6.

12. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 50. výročí Ľudmily

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a Bož. ochranu pri 65. výročí Paulíny

Za zdravie a požehnanie rod. Florkovej a detí s rod.

Za upokojenie vzťahov

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1019 – 1044; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1045 – 1059, v sobotu ráno po omšiach.

Na budúcu nedeľu je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Pohreb + Viktora Sivčáka bude v pondelok 19. júna o 10.00 hod. Odporúčam ho do vašich modlitieb.

Trojdnie Modlitieb matiek bude v piatok vo Fk o 17.00 hod., v sobotu v KsJ o 17.00 hod. a v nedeľu pri Kaplnke Sedembolestnej na Kalvárii o 15.00 hod.

Dozorný výbor Jednoty Zákamenné organizuje 25. júna púť do Turzovky. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii v obidvoch kostoloch.

V našej farnosti sa vytvorilo Spoločenstvo modlitieb otcov. Do tohto spoločenstva pozývame ďalších mužov, ktorí chcú vo viere prosiť za svoje deti a rodiny. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Úprimne ďakujem pánovi kaplánovi Marcelovi za katechézy na birmovaneckých omšiach a organizáciu birmovky.  Katechétkam a animátorom za službu a starostlivosť o birmovancov, rodičom za prípravu slávnosti. Nech Duch Svätý koná naďalej v našich životoch!

Z príležitosti osláv 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vás Divadelný súbor Prvosienka pozýva na prestavenie Najkrajšia ozvena (príbeh z Fatimy). Uskutoční sa v Novom kultúrnom dome 25. júna o 18.00 hod. Predstavenie všetkým odporúčam!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Dávid Romaňák, syn Jána a + Márie rod. Müllerovej, bývajúci v Breze a Monika Vnučaková, dcéra Jozefa a Viery rod. Polťákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 24. 6. o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa.

Zoznam priložených súborov