FARSKÉ OZNAMY 25. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 25. týždeň

Farské oznamy
25. týždeň – od 12. do 18. 6. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

12. 5.

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

+ Ján a Filoména Majchrákoví

+ Milan

+ Jozef Bernaťák – 30. dňová

Utorok

13. 5.

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00 + Anton Durčák

Za zdravie a požehnanie pri 30. výročí sobáša

Sv. Jozefa 18.00 + Emil Polťák – 30. dňová
Streda

14. 5.

Streda 10. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

18.00

+ Justína, Félix a Terézia Teľúchoví

Za zdravie a Bož. požehnanie pri 40. výročí Aleny

Sv. Jozefa 7.00 + Ján Sivčák – 30. dňová
Štvrtok

15. 6.

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Slávnosť
Farský 7.00

17.00

+ Jozef Glejtek – 30. dňová

Za veriacich

Sv. Jozefa 9.00

18.00

+ Florián a Kristína Buľákoví a rodičia

+ Florián, Mária Polťákoví a rodičia

Piatok

16. 6.

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

18.00

+ Jozef a Žofia Janetoví

Poďakovanie pri 30. výročí Dariny

DSS      9.00 Za zdravie rod. Antona a Eleny
Sobota

17. 6.

Sobota 10. týždňa v Cezročnom období Farský

 

7.00 + Ľudmila Mrekajová a súrodenci

+ Serafín, Mária, Kamila Klimčíkoví a rodičia

Sv. Jozefa 7.00 + Alojz Beňuš
Nedeľa

18. 6.

11. nedeľa
v Cezročnom období
Sviatosť birmovania
Slávnosť
Farský 8.00

10.30

Za veriacich

Za požeh. účastníkov operného predstav. v Opave

Sv. Jozefa 7.00

10.00

18.00

Poďakovanie pri 40. výročí Jána

Za dary Ducha Svätého pre birmovancov

Za zdravie a požehnanie Eleny a detí s  rodinami

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: majú na starosti rodičia s birmovancami. Farský kostol rodičia ôsmakov a Kostol sv. Jozefa rodičia deviatakov, v sobotu ráno po sv. omšiach.

Na kostol venovali: z upratovania FK –  35 €; z upratovania KSJ – 160 €; Bohuznámi  – 220 €; Pán Boh zaplať!

Dnes bude na fare zasadanie Hospodárskej rady farnosti o 14.00 hod. Bude sa realizovať výmena strešnej krytiny na zadných stavoch, nakoľko je časom už zničená a rozpadáva sa.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi. Procesia s Eucharistiou bude pri večerných sv. omšiach za priaznivého počasia. Prosím prvoprijímajúce deti, aby na procesiu prišli s lupienkami kvetov.

Nácvik birmovancov bude vo štvrtok po sv. omši v Kostole sv. Jozefa. V piatok po večernej sv. omši o 19.00 hod. bude vo farskom kostole sv. spoveď pred birmovkou. Spovedať budeme od 19.00 do 20.30 hod. Kto môže, nech využije možnosť vyspovedať sa aj počas týždňa.

V nedeľu sa bude v našej farnosti udeľovať Sviatosť birmovania, ktorú prijme 149 birmovancov. Vysluhovateľom sviatosti bude Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup. Slávnosť bude v Kostole sv. Jozefa o 10.00 hod. Všetky lavice v spodnej časti kostola budú rezervované pre birmovancov a birmovných rodičov. Prosím, aby ste to rešpektovali. Po sv. omši bude diskusia s o. biskupom, na ktorej sa môžeme všetci zúčastniť.

Milé deti! Pozývame vás prežiť leto plné zábavy na kresťanskom tábore. Uskutoční sa od 10. do 14. júla v Litovskej Revúcej. Cena tábora je 30 €, je v nej zahrnutá kompletná strava. Ubytovanie a cestu uhradí Obecný úrad. Prihlášky si môžete vziať vzadu na stolíku a vyplnené spolu s peniazmi odovzdajte v stredu 14. 6. alebo v piatok 16.6. v eRko miestnosti pri starom KD, po sv. omši. Prosíme o dodržanie termínov pri prihlasovaní, počet detí je obmedzený.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Michal Glejtek, syn Karola a Jozefíny  rod. Kuchťákovej, bývajúci v Zákamennom a Jana Kupčuláková, dcéra Jozefa a Jany rod. Kľuskovej, bývajúca v Hruštíne. Sobáš bude v Hruštíne.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Štefan Kurek, syn Štefana a Márie rod. Garajovej, bývajúci v Zákamennom a Martina Pacoňová, dcéra Jozefa a Viktórie rod. Kuhejdovej, bývajúca v Novoti. Sobáš bude v Novoti.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter  Sivčák, syn Albína a Eleny  rod. Beňušovej, bývajúci v Zákamennom a Zuzana Balúnová, dcéra Jozefa a Márie rod. Hanuliakovej, bývajúca v Oravskej Lesnej. Sobáš bude v Oravskej Lesnej.

Zoznam priložených súborov