FARSKÉ OZNAMY 25. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 25. týždeň

Farské oznamy

25. týždeň – od 20. 6. 2022 do 26. 6. 2022

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

20. 6.

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období

Farský

7.00

 

18.00

+ Cyril, Apolónia Buckulčíkoví a deti

+ Michal, Margita Sivčákoví a deti

+ Juraj, kňaz

Utorok

21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka

Farský

7.00

Za požehnanie pri 70. výročí

Sv. Jozefa

18.00

+ Peter Líška – 30. dňová

Streda

22. 6.

Streda 12. týždňa v Cezročnom období

Farský

18.00

+ Pavol Gonšor

Sv. Jozefa

7.00

Za požeh. pri 25. výročí kňazstva Andreja Duláka

Za zdravie Evy a požehnanie rod. Smolárovej

Štvrtok

23. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Slávnosť

Farský

7.00

 

Za požehnanie pre Janku

Za požeh, pri 50. výr. sob. Jozefa a Angeliky

Sv. Jozefa

18.00

+ Jozef, Ambróz Mršťákoví a rodičia

Piatok

24. 6.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Slávnosť

Farský

7.00

18.00

+ Ľudmila Serdelová

+ Vendelín, Paulína a Pavol Sumihoroví

DSS

9.00

Za požehnanie kňazov farnosti

Sobota

25. 6.

Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie
Spomienka

Farský

7.00

14.00

15.00

Poďakovanie pri 70. výročí Františka

Za novomanželov Ivana a Veroniku

Za novomanželov Rastislava a Tatianu

Sv. Jozefa

7.00

Poďakovanie pri 60. výročí Floriána

Nedeľa

26. 6.

13. nedeľa v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za veriacich

Poďakovanie pri 50. výr. Marty Durčákovej

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

+ Stanislav Smolka

Poďakovanie pri 45. výročí Albína a Kamily

+ František, Jozef Martinkoví a rodičia

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov v sobotu ráno: Farskýč. d. 1417 – 1435, Kostol sv. Jozefa – č. d. 1437 – 1461. PBZ!

Milodary: z upratovania FK – 20 €; z krstov – 170 €; z pohrebu Jozefa Fafejtu – 100 €; Firma Gorbau – 300 €; Bohu známi na Kalváriu – 240 €. Pán Boh zaplať!

 

V stredu z dôvodu prác pri kostole detská svätá omša o 13.30 hod. nebude.

Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu, 26. 6. vyvrcholí X. svetové stretnutie rodín v Ríme. Tejto téme sa budeme venovať v piatok na sv. omši o 18.00 hod. vo FK.

Trojdnie modlitieb matiek (24. – 26. 6. 2022) sa uskutoční vo FK v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 15.00 hod. V Kostole sv. Jozefa v sobotu o 17.00 hod.

 

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ivan Zálešák, syn Františka a Jozefíny rod. Úradníková, bývajúci v Zákamennom a Veronika Florková, dcéra Pavla a Kataríny rod. Brontvajovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 25. 6. o 14.00 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Rastislav Stašák, syn Jána a Adriany rod. Kovalčíkovej, bývajúci v Bratislave a Tatiana Soľavová, dcéra Ivana a Dany rod. Buckulčíkovej, bývajúca v Bratislave. Sobáš bude v sobotu 25. 6. o 15.00 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Beňuš, syn Štefana a Beáty rod. Sivčákovej, bývajúci v Zákamennom a Erika Jančová, dcéra Jaroslava a Štefánie rod. Pajtovej, bývajúca v Kline. Sobáš bude v Kline.