FARSKÉ OZNAMY 25. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 25. týždeň

 Farské oznamy
25. týždeň – od 17. 6. 2024 do 23. 6. 2024

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

17. 6.

Pondelok 11. týždňa
v Cezročnom období

Farský

6.30

 

18.00

Za zdravie a požehnanie pri 40. výročí Petra

Za požehnanie dobrodincov s rodinami

+ Martin, Mária Florkoví a rodičia

Utorok

18. 6.

Utorok 11. týždňa
v Cezročnom období

Farský

6.30

Za požehnanie Adriany

Streda

19. 6.

Streda 11. týždňa
v Cezročnom období

Farský

13.30

18.00

Za škôlkarov a zamestnancov MŠ

Poďakovanie pri 90.výročí Milana  

Sv. Jozefa

6.30

+ Justína, Tomáš Sivčákoví a synovia

Štvrtok

20. 6.

Štvrtok 11. týždňa
v Cezročnom období

Farský

6.30

+ Jozef, Jozefína Večerkoví a rodičia

+ Kristína a Karol Florkoví

Sv. Jozefa

18.00

+ František Briš a rodičia

Piatok

21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka

Farský

6.30

18.00

Za požehnanie Františka Michlíka pri 50. výročí

+ Kamila Belicajová – 30. dňová

CSS

9.00

Za CNSPM

Sobota

22. 6.

Prebl. Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka

Farský

7.00

14.00

15.00

Poďakovanie pri 40. výročí Pavla

Za novomanželov Filipa a Adrianu

Za novomanželov Štefana a Kristínu

Sv. Jozefa

15.00

Za novomanželov Petra a Luciu

Nedeľa

23. 6.

12. nedeľa
v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za požehnanie pre manžela a detí

+ Ľudmila, Jakub Serdeloví a súrodenci

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za + z rodiny Beňuš, Majchrák, Bajčičák

Za požehnanie pre matku s dcérou pri jubileu

Za veriacich

Spovedanie počas týždňa bude pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov v sobotu: Farskýč. d. 1208 – 1232, Kostol sv. Jozefa – č. d. 1234 – 1154. PBZ!

Milodary: z upratovania FK – 196,-€, z toho 96,-€ sa použilo na kvety a 100,-€ na kostol; zo svadby novomanželov Katrenčíkových – 50,-€; PBZ!  

V utorok bude len ranná sv. omša vo FK z dôvodu našej účasti na jubilejnej ďakovnej sv. omši v Spišskej Kapitule. Pripomíname si s pánom kaplánom okrúhle výročie kňazstva – 20 a 10 rokov od vysviacky.  Prosíme o modlitby.

V stredu bude detská omša spojená s účasťou našich škôlkarov a zamestnancov MŠ. Poďakujeme sa za ďalší končiaci sa školský rok, za lásku a starostlivosť rodičov a učiteľov.

Ponúkame vám knihu Život sv. Martina z Tours, nášho diecézneho patróna, ktorú z francúzskeho orginálu od Sulpice Sévéra preložil Mons. Alojz Frankovský. Cena knihy je 5,-€, môžete si ju zakúpiť vzadu v kostole na stolíku.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Filip Valek, syn Dušana a Kataríny rod. Števekovej, bývajúci v Oravskom Bielom Potoku a Adriána Makuchová, dcéra Jozefa a Marty rod. Joňákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 22. 6. o 14 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Štefan Bystričan, syn Štefana a Marty rod. Beňušovej, bývajúci v Zákamennom a Kristína Teluchová, dcéra Pavla a Ivety rod. Lučivňákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 22. 6. o 15 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Kováč, syn Kataríny rod. Kováčovej, bývajúci v Radave a Lucia Sochuliaková, dcéra Serafína a Anny rod. Beloritovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 22. 6. o 15 hod. v KSJ.