Farské oznamy – 25. týždeň 2016

Farské oznamy – 25. týždeň 2016

Farské oznamy
25. týždeň – od 20. 6. do 26. 6. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

20. 6.

Pondelok 12. týždňa Farský 7.00

 

18.00

Za zdravie pre Danielu

+ Tomáš Vojtaššák

Za zdravie a požehnanie pre Kamilu

Utorok

21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka
Farský 7.00

 

Poďakovanie pri 85. výročí Anny Grofčíkovej

+ Jozef, Margita Kurňavka a deti

Sv. Jozefa 18.00 Za rodičov, deti a zamestnancov Matersk.  školy
Streda

22. 6.

Streda 12. týždňa Farský 7.00

 

18.00

Poďak. pri 25. výr. Františka a Boženy Florek

+ Rozália Šimjaková a rodičia

+ Michal a Miroslav Kalamár

Štvrtok

23. 6.

Štvrtok 12. týždňa Farský 7.00

 

+ Peter, Janka Polťák a rodičia

+ Martin, Stanislav a Mária Štepančík

Sv. Jozefa 18.00 + Kristína a Štefan Kocúr
Piatok

24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Slávnosť
Farský 7.00

18.00

+ Ján a Filoména Majchrák

Za spoloč. Modlitieb matiek a na ich úmysly

DSS 9.00 Na poďakovanie pri 75. výročí Antona Trojáka
Sobota

25. 6.

Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka
Farský 7.00

15.00

+ Jozef Balún a rodičia Balúnoví a Večerkoví

Za novomanželov Petra a Michaelu

Sv. Jozefa 7.00

15.00

+ Ivan Grytsenko

Za novomanželov Šimona a Andreu

Nedeľa

26. 6.

13. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za požehnanie rod. Petra a Emílie Kubašových

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Na úmysel syna Jozefa

Za zdravie a požehnanie pre Petra

Za zdravie a požehnanie rod. Večerkovej

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 516 – 533; Kostol sv. Jozefa  č.d. 534 – 551,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Sumegových –50 €; z pohrebu + Viktora Koleňa – 50 €; z upratovania – 35 €; Bohuznáma – 35 €. Pán Boh zaplať!

Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za milodary Pán Boh zaplať!

V utorok 21. 6. sa na detskej omši stretneme s našimi najmenšími deťmi z materskej školy pri ďakovnej sv. omši na záver školského roka. Srdečne pozývam aj učiteľov, zamestnancov a rodičov.

V piatok, sobotu a nedeľu sa uskutočnia vo farnosti Modlitby matiek. Vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 15.00 hod. V Kostole sv. Jozefa v sobotu o 17.00 hod.

Sobášna náuka pre snúbencov o komunikácii v manželstve bude v sobotu 25. 6. o 9.00 hod. na fare.

Slobodných nad 25 rokov pozývame 25. júna 2016 na Púť slobodných do Krivej na Orave. Program začne o 17.30 hod. vo farskom kostole v Krivej. Viac informácií a akcií OCM na výveske.

V sobotu 25. 6. sa uskutoční Farská púť do Krakowa. Záujemci sa môžu prihlásiť do stredy 22. 6. v sakristii. Odchod autobusu bude v sobotu o 5.30 hod. z jednotlivých autobusových zastávok. Upozorňujem na sprísnené kontroly na hraniciach s Poľskom pre nastávajúce Svetové dni mládeže. Prosím, aby každý člen púte mal pri sebe platné doklady, vrátane detí.

Program tohtoročnej Levočskej púte v termíne od 26. 6. až do 3. 7.  je na výveske.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Kolenčík, syn Petra a Marty rod. Olbertovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Michaela Lučivňáková, dcéra + Kamila a Justíny rod. Koleňovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 25. 6. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Šimon Večerek, syn Ľudovíta a Anny rod. Sojkovej, bývajúci v Klíne a Andrea Magdiaková, dcéra Vladimíra a Anny rod. Godišovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 25. 6. v Kostole sv. Jozefa v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov