FARSKÉ OZNAMY 24. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 24. týždeň

Farské oznamy

24. týždeň – od 5. 6. 2017 do 11. 6. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

5. 5.

Svätodušný pondelok
Votívna omša
Farský 7.00

18.00

Za zdravie a obrátenie Štefana

Za zdravie a požehnanie rod. Grofčíkovej (č.1169)

Sv. Jozefa 9.00 + Emil, Justína a Milan Sumihoroví
Utorok

6. 5.

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00 Za zdravie pre Viktora Sivčáka a požehnanie v rodine

Poďakovanie za 30 r. manželstva Veroniky a Štefana

Sv. Jozefa 18.00 + Ján a Agnesa Buknoví, Cyril, Veronika Petrekoví
Streda

7. 5.

Streda 9. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

18.00

+ Pavol Janáč, kňaz

+ Paulína a Martin Glejtek

Sv. Jozefa 7.00 + Alojz Janeta ml.
Štvrtok

8. 6.

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza
Sviatok
Farský 7.00 + Kamil Mrekaj

+ Emil Buckulčík, Vendelín Grofčík

Sv. Jozefa 18.00 Za rod. Smolárovú a Úradníkovú pri 25. výr. sobáša
Piatok

9. 6.

Piatok 9. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

18.00

+ Bernardína a Ružena Benušové

+ Pavol, Florián a Janka Rončákoví

DSS      9.00 Za zdravie rod. Jozefa a Marty
Sobota

10. 6.

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období Farský

 

7.00 + Emília Brišová a Alojz Florek

+ Marta a Anton Laššák

Sv. Jozefa 7.00 Poďakovanie za 45 r. manželstva Jána a Marty
Nedeľa

11. 6.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Slávnosť
Farský 8.00

10.30

Za požehnanie rod. Sekerášovej a Kolenčíkovej

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Božiu ochranu manželov z rodiny

Za zdravie a požehnanie pre rod. Michalicovú

Za zdravie a požehnanie pre Jaroslava s rodinou

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 986 – 1004; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1005 – 1018, v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: z upratovania FK –  30 €; zo svadby novomanželov Jagelkových – 50 €; Bohuznámi zo Bzín – 170 €; Bohuznámi – 100 €. Pán Boh zaplať!

Na katolícke masmédiá sme vyzbierali  1251 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Dnes sa končí veľkonočné obdobie a nasleduje obdobie cez rok. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Nácvik birmovancov bude vo štvrtok po sv. omši v Kostole sv. Jozefa.

V piatok sa spájame duchovným mostom v modlitbách z Kňazským seminárom biskupa J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V tento deň obetujme všetky modlitby za bohoslovcov a predstavených seminára.

 Na budúcu nedeľu bude zasadanie Hospodárskej rady farnosti so začiatkom o 14.00 hod.

Na výveske si môžete pozrieť program Levočskej púte 2017, ktorá bude prebiehať od 25.6. až do 2.7.2017.

 

Zoznam priložených súborov