Farské oznamy – 24. týždeň 2016

Farské oznamy – 24. týždeň 2016

Farské oznamy
24. týždeň – od 13. 6. do 19. 6. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

13. 6.

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

 

18.00

+ Anton Gruchala

+ Jozef, Helena a Kamil Gonšor

+ Jozefína a Štefan Opatera

Utorok

14. 6.

Utorok 11. týždňa Farský 7.00

 

Za zdrav. a požehnanie Vladimíra pri 50. výročí

+ Štefan a Mária Vojtaššák, Anna Balúnová

Sv. Jozefa 18.00 + Gabriel, Anton, František Matušák
Streda

15. 6.

Streda 11. týždňa Farský 7.00

 

18.00

+ Justín Kovaľ

+ Florián a Matej Polťák

Za zdravie a požehnanie pre Ivanku

Štvrtok

16. 6.

Štvrtok 11. týždňa Farský 7.00

 

+ Félix, Terézia, Justína Telúch

Za + z rod. Dibdiakovej

Sv. Jozefa 18.00 + Jozef Janeta
Piatok

17. 6.

Piatok 11. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Ľudmila Mrekajová

+ Emil Sivčák

DSS 9.00 + Celestín Čič
Sobota

18. 6.

Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka
Farský 7.00

16.00

+ Viktória a Jozef Zmoray

Za novomanželov Petra a Evu

Sv. Jozefa 7.00 Poďak. pri 55. výr. Vladimíra a 85. výr. Emila
Nedeľa

19. 6.

12. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za zdravie a požehnanie rod. Peňákovej

Za Bož. požehnanie detí, nevesty, zaťa a vnúčat

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Božie požehnanie rod. Emila a Eleny

Za zdravie a požehnanie vnučky

Za oslobodenie od zla

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 478 – 496; Kostol sv. Jozefa  č.d. 497 – 515,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Paľových –100 €; zo svadby novomanželov Kurekových – 50 €; z upratovania – 25 €; Bohuznáma – 35 €. Pán Boh zaplať!

V tomto týždni sa uskutočnia kňazské vysviacky. Termín diakonskej vysviacky je určený na štvrtok 16. júna 2016 o 15.00 hod. a kňazská vysviacka je naplánovaná na sobotu 18. júna 2016 o 10.00 hod. Všetci sme srdečne pozvaní! Diakonov a novokňazov odporúčam do vašich modlitieb.

Lektorský kurz bude v sobotu 18. 6.  o 19.00 hod. na fare.

Slobodných nad 25 rokov pozývame 25. júna 2016 na Púť slobodných do Krivej na Orave. Program začne o 17.30 hod. vo farskom kostole v Krivej. Viac informácií na výveske.

Prežívame mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Pri tejto príležitosti na budúcu nedeľu (19. júna) vo farskom kostole bude hosťom a kazateľom na svätých omšiach P. Adam Walczuk SAC, pallotín z Predajnej, ktorý nám priblíži Božiu vlastnosť, akou je milosrdenstvo.  Zároveň bude možnosť zakúpiť si knihu s názvom „PALLOTÍNI A ÚCTA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU NA SLOVENSKU“.

V novembri tohto roku začneme sláviť významné jubileum, 1700 rokov od narodenia a 1620 rokov od smrti svätého patróna našej diecézy, sv. Martina. Chceme preto zorganizovať diecéznu púť do Tours vo Francúzsku so zastávkami v katedrálach sv. Martina v Bratislave, Eisenstadte (Rakúsko) a Szombathely (Maďarsko). Uvažujeme o dvoch skupinách, a to v čase od 10. do 15. októbra 2016 (1. skupina) a od 15. do 19. októbra 2016 (2. skupina). Kto má záujem zúčastniť sa púte, podrobné informácie nájde na nástenke.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Sumega, syn Václava a Karolíny rod. Pariškovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Eva Ferenčíková, dcéra Jozefa a Žofie rod. Janolkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 18. 6. o 16.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Matúš Majchrák, syn Jozefa a Vlasty rod. Jarabicovej, bývajúci v Zákamennom a Zuzana Fridová, dcéra + Jána a Ľudmily rod. Kubejovej, bývajúca v Humennom. Sobáš bude v sobotu 18. 6. v Humennom.

Zoznam priložených súborov