Farské oznamy – 23. týždeň 2016

Farské oznamy – 23. týždeň 2016

Farské oznamy 
23. týždeň – od 6. 6. do 12. 6. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

6. 6.

Pondelok 10. týždňa Farský 7.00

 

18.00

Za požeh. pri 25. výr. sob. Ľudovíta a Veroniky

Za zdravie a požehnanie pre Emíliu

+ Jozefína a Vendelín Majchrák

Utorok

7. 6.

Utorok 10. týždňa Farský 7.00

 

+ Viktor a Terézia Buckulčík

+ Viliam a Helena Koleň a rodičia

Sv. Jozefa 18.00 + Rudolf Janeta a rodičia
Streda

8. 6.

Streda 10. týždňa Farský 7.00

 

18.00

+ Štefan Boroviak

+ Emil, Anna, Jozef a Jozefína Lučivňák

+ Ján, Viktória a Vendelín Výlupek

Štvrtok

9. 6.

Štvrtok 10. týždňa Farský 7.00

 

+ Katarína a Alojz Boškaj

+ Helena Kozáková a + Milka Fedorová

Sv. Jozefa 18.00 + Bernardína Beňušová
Piatok

10. 6.

Piatok 10. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Margita Florková a Štefan Belicaj

Za + priateľov Jána, Vierku, Elenku

DSS 9.00 + Milan a Viktória Kurňavka
Sobota

11. 6.

Sv. Barnabáša, apoštola
Spomienka
Farský 7.00

14.00

15.00

Poďakovanie pri 25. výr. sobáša Jozefa a Boženy

Za novomanželov Samuela a Zuzanu

Za novomanželov Róberta a Beátu

Sv. Jozefa 7.00 + Alojz Beňuš
Nedeľa

12. 6.

11. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 10. výročí sobáša

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a požeh. rod. Gonšorovej a Babinskej

Za zdravie a požeh. rodiny Jozefíny Vojtasovej

Za obrátenie syna

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 443 – 458; Kostol sv. Jozefa  č.d. 459 – 477,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z pohrebu Emila Lučivňáka – 50 €; zo svadby novomanželov Kovaľových – 50 €; z upratovania – 40 €; Pán Boh zaplať!

V stredu bude lektorský kurz po večernej sv. omši na fare.

Náuka pre snúbencov o plánovanom rodičovstve bude v sobotu 11. 6. o 9.00 hod. na fare.

V sobotu 11. 6. sa uskutoční Miništrantský guláš. Prežijeme športové a priateľské popoludnie. Všetkých miništrantov srdečne pozývame. Stretneme sa popoludní o 15.00 hod.

Pozývame všetky deti od 3. do 7. ročníka základnej školy na letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch od 1.augusta do 5.augusta 2016Ludrovej.  Ubytovanie a dopravu na tábor preplatí obec a stravu si platia deti, cena tábora je 25€ . Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách oboch kostolov. Tešia sa na Vás vaši animátori.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Samuel Paľo, syn + Jána a Moniky rod. Kušnierikovej, bývajúci v Lokci
    a Zuzana Mrekajová, dcéra Milana a Heleny rod. Bajčičákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 11. 6. o 14.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Róbert Kurek, syn Antona a Agnešy rod. Veselovskej, bývajúci v Zákamennom a Beáta Durčáková, dcéra Štefana a Blaženy rod. Radzovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 11. 6. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov