FARSKÉ OZNAMY 22. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 22. týždeň

Farské oznamy

22. týždeň – od 27. 5. 2024 do 2. 6. 2024

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

27. 5.

Pondelok 8. týždňa
v Cezročnom období

Farský

6.30

 

18.00

Za + Štefana, + z rod. Bystričan, Beňuš, Murín

+ Jozef, Paulína a synovia

+ Anna Blažeková

Utorok

28. 5.

Utorok 8. týždňa
v Cezročnom období

Farský

6.30

+ Emil a rodičia Urbanoví

+ Anton, Žofia Grofčíkoví, deti a st. rodičia

Sv. Jozefa

18.00

+ Daniel, Helena Polťákoví a + z rodiny

Streda

29. 5.

Streda 8. týždňa
v Cezročnom období

Farský

11.45

18.00

+ Emil a Július

Za požehnanie Ireny pri 65. výročí

Sv. Jozefa

6.30

+ Vladimír Palárik, rodičia, st. rodičia a Kamil

Štvrtok

30. 5.

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Slávnosť

Farský

6.30

16.00

Za + z rod. Mlichovej a Papákovej

Za veriacich

Sv. Jozefa

9.00

18.00

+ Jozef  a Roman

+ Božena Janečková – 30. dňová

Piatok

31. 5.

Piatok 8. týždňa
v Cezročnom období

Farský

6.30

18.00

+ Vendelín, Jozefína Florkoví a deti

Na úmysel rodiny Grofčíkovej

CSS

9.00

Za duše v očistci, na kt. si nik nespomína

Sobota

1. 6.

Sv. Justína, mučeníka
Spomienka

Farský

7.00

14.00

15.00

Za  požehnanie rodiny pri 65. výr. Boženy

Za novomanželov Tomáša a Máriu

Za novomanželov Mateja a Patríciu

Sv. Jozefa

16.00

Za novomanželov Jakuba a Katarínu

Nedeľa

2. 6.

Deviata nedeľa
v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Poďakovanie pri 60. výročí Pavla

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za Bož. Pomoc pre Tibora, Petra, Jána, Miroslava

Za požeh. Antona a Marty pri 40. výročí sobáša

Za zdravie a požehnanie pre rod. Emila

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov v sobotu: Farskýč. d. 1070 – 1107, Kostol sv. Jozefa – č. d. 1109 – 1123. PBZ!

Milodary: z upratovania FK vyzbierali 247,-€, z toho 197,-€ sa použilo na kvety a čistiace prostriedky a 50,-€ na potreby farnosti; z krstov – 70,-€; oprava: z pohrebu Milana Kurňavku – 50,-€; z pohrebu Kamily Belicajovej – 50,-€;Urbárski spolumajitelia obce Zákamenné – pozemkové spoločenstvo  – 1000,-€; PBZ!  

 

Animátori eRka pozývajú deti zapojiť sa do MINIdigi týždňa, ktorý začína od pondelka a ponúka výzvu dať si digitálnu pauzu od displejov a zažiť viac radosti s priateľmi. Spolu s deťmi sa na stretkách budeme hrať dobré hry a trénovať digitálnu miernosť. Program zakončíme v sobotu 1. júna športovým popoludním  na ihrisku na Vyšnom konci kde zároveň oslávime aj Deň detí.  

 

V dňoch od 2. do 8. júna 2024 biskupi Slovenska uskutočnia návštevu Ad limina apostolorum v Ríme. Prosia o modlitbovú podporu za požehnaný priebeh celej návštevy.

V stredu 29. 5. bude detská sv. omša o 11.45 hod., po nej bude nácvik detí na procesiu k sviatku Božieho Tela.

V piatok 31. 5. po večernej sv. omši pozývame na Chválovú adoráciuEucharistia ako zdroj radosti do FK.

 

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Bulvas, syn Feliciána a Anny rod. Škombárovej, bývajúci v Novoti a Mária Franeková, dcéra Františka a Margity rod. Janetovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 1. 6. o 14.00 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Matej Stroka, syn Viktora a Marcely rod. Ďuranovej, bývajúci v Mútnom a Patrícia Boškajová, dcéra Daniela a Silvie rod. Veselovskej, bývajúca v Rabči. Sobáš bude 1. 6. o 15.00 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Majchrák, syn Martina a Marty rod. Marekovej, bývajúci v Zákamennom a Katarína Čičová, dcéra Jána a Marty rod. Florkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 1. 6. o 16.00 hod. v KSJ.

 

Modlitba za pokoj v národe: Všemohúci Bože, ty si stvoril ľudí, aby v pokoji žili na Zemi a zveľaďovali všetko, čím si naplnil ich život; všetkých si chránil pred zlom a viedol v pokoji; vypočul si tých, čo ti s dôverou prednášali svoje prosby, a požehnával si každého, kto v pokore žiadal o tvoju milosť. Preto ti dnes s dôverou predkladáme túto modlitbu za našu krajinu: aby v nej vzájomný dialóg a túžba po spravodlivosti zvíťazili nad ohováraním a korupciou; aby naši verejní predstavitelia spojili sily v boji so zlom a každou neprávosťou; aby sme všetci hľadali spoločné dobro, zastali sa  najslabších, pomohli chudobným a žili jeden pre druhého ako členovia veľkej rodiny, ktorej pravý domov nájdeme len v tebe, nebeský Otče. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.