FARSKÉ OZNAMY 22. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 22. týždeň

Farské oznamy

22. týždeň – od 29. 5. 2023 do 4. 6. 2023

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

29. 5.

O Duchu Svätom
Votívna

Farský

6.30

 

18.00

Za + z rod. Papákovej

+ Vendelín, Katarína, Marta, Jozef Gonšoroví

Za požehnanie Emílie

Utorok

30. 5.

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

Farský

6.30

+ Emília, Ľudovít Kovaľoví a deti

+ Paulína, Jozef, Helena Garajoví

Sv. Jozefa

18.00

Poďakovanie pri 50. výročí Janky

Streda

31. 5.

Streda 8. týždňa v Cezročnom období

Farský

13.30

18.00

Za dary DS pre deti

+ Štefan, Mária, Margita Glejtekoví

Sv. Jozefa

6.30

Za Bož. pomoc a ochranu pre rodinu Marty

Štvrtok

1. 6.

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza
Sviatok

Farský

6.30

+ Ján, Margita Mrekajoví a rodičia

Sv. Jozefa

18.00

+ Vendelín a Viktória Garajoví

Piatok

2. 6.

Piatok 8. týždňa v Cezročnom období

Farský

6.30

18.00

+ Emil, Vladimír, Vendelín Kovaľoví

+ Jozef Sochuliak a + z rodiny

Sv. Jozefa

9.00

Poďakovanie za dobrodenia

Sobota

3. 6.

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka

Farský

15.00

Za novomanželov Martina a Zuzanu

Sv. Jozefa

6.30

14.00

Poďakovanie pri 50. výročí Antona

Za novomanželov Blažeja a Agnešu

Nedeľa

4. 6.

9. nedeľa v Cezročnom období

Najsvätejšej Trojice

 

Farský

8.00

10.30

Za zdravie a požeh. pri 40. výr., za deti a vnúčatá

Za požehnanie rodiny Milana Mrekaja č. 67

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za požehnanie rod. Večerkovej a Janetovej

Poďak. pri 75. výročí Eleny Majchrákovej

+ Helena – 30. dňová

Upratovanie kostolov bude v sobotu ráno: Farskýč. d. 433 – 451, Kostol sv. Jozefa – č. d. 453 – 473. Ďakujeme!

Milodary: z krstov – 100,-€; cez terminál – 68,-€; Bohu známi – 175,-€. Za milodary Pán Boh zaplať!

Na Katolícke masmédiá sme vyzbierali 2875,58 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

 

Odpustky: Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa v kostole zúčastňuje na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu: Veni Creator Spiritus –  Príď, Duchu Svätý, tvorivý na slávnosť zoslania Ducha Svätého.

 

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme pol hodinu pred rannými omšami a hodinu a pol pred večernými omšami. Chorých navštívime v pondelok – Poriečie a v utorok – Vyšný koniecOravice od 9.00 hod.

V sobotu o 6.30 hod. bude Fatimská pobožnosť v KSJ. Na prvú nedeľu bude po sv. omšiach požehnanie mamičiek pred pôrodom.

Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

V utorok odchádzam na týždeň do Medžugorie. Vo všetkých záležitostiach ma zastúpi dp. kaplán Andrej Adamčák.

 

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Blažej Holubčík, syn Blažeja a Kristíny rod. Kolenčíkovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Agneša Vrábľová, dcéra Martina a Agneši rod. Murínovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 3. 6. o 14 hod. v KSJ.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Klimčík, syn Martina a Margity rod. Kľuskovej, bývajúci v Babíne a Zuzana Kolenčíková, dcéra Františka a Margity rod. Garajovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 3. 6. o 15 hod. vo FK.