FARSKÉ OZNAMY – 21. týždeň

FARSKÉ OZNAMY – 21. týždeň

Farské oznamy
21. týždeň – od 15. 5. 2017 do 21. 5. 2017 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

15. 5.

Pondelok

po 5. veľkonočnej nedeli

Farský 7.00

 

18.00

+ Marta Laššáková a rodičia

+ Jozef

+ Félix, Terézia, Justína Telúchoví

Utorok

16. 5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Spomienka
Farský 7.00

 

Poďakovanie pri 25. výr. sobáša Jozefa a Paulíny

+ Ladislav, Mária a Štefan Gruchaloví

Sv. Jozefa 18.00 + Viktória, Cyprián, Emília Balúnoví
Streda

17. 5.

Streda

po 5. veľkonočnej nedeli

Farský 13.30

18.00

+ Štefan a Helena Majchrákoví

+ Jozef a Jozefína Rončákoví

Sv. Jozefa 7.00 + František a Kristína Večerekoví
Štvrtok

18. 5.

Štvrtok

po 5. veľkonočnej nedeli

Farský 7.00

 

+ Jozef Gonšor

+ Alojz, Juliana, Alojz

Sv. Jozefa 18.00 Na úmysly a poďakovanie rod. Večerkovej (č.831)
Piatok

19. 5.

Piatok

po 5. veľkonočnej nedeli

Farský 7.00

18.00

+ Pavol Načiňák ml.

+ Elena, Pavol Laššák a rodičia

DSS      9.00 + Albín Serdel
Sobota

20. 5.

Sobota
po 5. veľkonočnej nedeli
Farský

 

7.00

15.00

+ Serafín, Anna Murín a deti

Za novomanželov Lukáša a Soňu

Sv. Jozefa 7.00

15.00

+ Anton Hladek

Za novomanželov Dušana a Ivanu

Nedeľa

21. 5.

6. veľkonočná nedeľa Farský 8.00

10.30

Poďakovanie za 92 r. života Heleny

Za zabudnuté duše v očistci

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie Štefánie, detí a vnúčat

Za veriacich

Za požehnanie manželov Jozefa a Eriky

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 850 – 865; Kostol sv. Jozefa  č.d. 872 – 913, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: Bohuznámi – 260 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Za milodary Pán Boh zaplať!

V pondelok sa zúčastníme kňazských rekolekcií Oravských dekanátov v Oravskej Lesnej. Sv. omša za účasti spišského biskupa  a kňazov sa začne o 9.00 hod. Prosím o modlitby za nás kňazov.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave sv. omše na Kalvárii a Slávnosti prvého sv. prijímania.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Briš, syn Štefana a Justíny rod. Jamuľákovej, bývajúci v Novoti a Soňa Dibdiaková, dcéra Vladimíra a Ľubomíry rod. Kondelovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 20. 5. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Dušan Račák, syn Milana a Anny rod. Smolárovej, bývajúci v Novoti a Ivana Grofčíková, dcéra Milana a Ľudmily rod. Buckulčíkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 20. 5. o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Milan Janoťák, syn Milana a Margity rod. Brňákovej, bývajúci v Zákamennom a Katarína Hušlová, dcéra Miroslava a Margity rod. Ondrekovej, bývajúca v Beňadove. Sobáš bude v sobotu 20. 5. v Beňadove.

 

Zoznam priložených súborov