Farské oznamy – 21. týždeň 2016

Farské oznamy – 21. týždeň 2016

Farské oznamy
21. týždeň – od 23. 5. do 29. 5. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

23. 5.

Pondelok 8. týždňa Farský 7.00

 

18.00

Za zdravie brata

+ Štefan Kurňavka

Poďakovanie pri 40. výročí sob. Jozefa a Margity

Utorok

24. 5.

Utorok 8. týždňa Farský 7.00 + Ján, Justína a Emil Kurňavka
Sv. Jozefa 18.00 + Serafín Večerek
Streda

25. 5.

Streda 8. týždňa Farský 7.00

 

18.00

Za zdravie pre Kristínu pri 75. výročí

+ Alojz, Juliana, Alojz Florek

+ Daniel, Helena Polťák a + z rod. Polťákovej

Štvrtok

26. 5.

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť

Farský 7.00

17.00

Za zdravie a Bož. požehnanie pri 70. výročí

Za veriacich

Sv. Jozefa 9.00

18.00

+ Angela, Emil, Kristína Telúch

+ Helena a Viliam Beňuš

Piatok

27. 5.

Piatok 8. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Margita a František Vrábeľ

Za požehnanie a ochranu prvoprijímajúcich detí

DSS 9.00 + Ondrej a Milan Florek
Sobota

28. 5.

Panny Márie
v sobotu

Ľub. spomienka
Farský 7.00 + Emil Koleň
Sv. Jozefa 7.00

15.00

Poďakovanie pri 50. výročí Štefana

Za novomanželov Jána a Annu

Nedeľa

29. 5.

9. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za veriacich

Poďak.  pri 50. výročí sobáša Milana a Margity

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za uzdravenie rodiny a manžela

Za Božie požehnanie rodiny Balúnovej

Za Božiu pomoc a poďak. pre rod. Klimčíkovú

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 375 – 391; Kostol sv. Jozefa  č.d. 393 – 408,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z krstu Bianky Tomaššákovej – 50 €; zo svadby novomanželov Klimčíkových – 100 €; z upratovania – 40 €. Pán Boh zaplať!

Dnes o 15.30 hod. bude na farskom úrade prvé zasadanie Hospodárskej rady farnosti.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi. Procesia s Eucharistiou bude pri večerných sv. omšiach za priaznivého počasia. Prosím prvoprijímajúce deti, aby na procesiu prišli s lupienkami kvetov.

V piatok, za priaznivého počasia, bude večerná sv. omša o 18.00 hod. na Kalvárii z príležitosti zasvätenia prvoprijímajúcich detí Panne Márii. Prosím rodičov, aby svojim deťom zadovážili ruženec, kt. sa pri omši posvätí. Deti a rodičia, ktorí potrebujú sviatosť zmierenia, nech sa vyspovedajú počas týždňa.

Ponúkame vám v sakristii obidvoch kostolov obľúbenú brožúrku Biskup Ján Vojtaššák, životopis a svedectvá. Kniha je napísaná populárnym štýlom a sú v nej informácie o aktuálnom stave procesu. Milodarom v hodnote 3 € podporíte aktivity našej farnosti v procese blahorečenia.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Žitniak, syn Jána a Márie rod. Šimičákovej, bývajúci v Oravskom Podzámku a Anna Polťáková, dcéra Jozefa a Anny rod. Boboňovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 28. 5. o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Blažej Kocúr, syn Emila a Márie rod. Kurťákovej, bývajúci v Zákamennom a Mária Grozaničová, dcéra Milana a Marty rod. Godišovej, bývajúca v Novoti. Sobáš bude v sobotu 4. 6. v Námestove.

Zoznam priložených súborov