Farské oznamy – 20. týždeň

Farské oznamy – 20. týždeň

Farské oznamy
20. týždeň – od 16. 5. do 22. 5. 2016

 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

16. 5.

Svätodušný pondelok Farský 7.00

18.00

Poďakovanie pri 50. výročí Milana

+ Dominik Tisoň

Sv. Jozefa 9.00 + Kamil Gonšor a rodičia
Utorok

17. 5.

Utorok 7. týždňa Farský 7.00 + Jozef a Jozefína Rončák

+ Ján, Rozália, Anton Michalica

Sv. Jozefa 18.00 + Emil, Vendelín a Viktória Sivčák
Streda

18. 5.

Streda 7. týždňa Farský 7.00

 

18.00

+ Anton, Terézia Kurňavka a rodičia

+ Helena a Vendelín Vojtaššák

+ Ľudovít, Paulína a Ján Gašper

Štvrtok

19. 5.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Sviatok

Farský 7.00 + Ľudovít a Emil Majchrák
Sv. Jozefa 9.00

18.00

+ Jozef Kasan, kňaz

+ Paulína, Emil, Alojz Garaj

Piatok

20. 5.

Piatok 7. týždňa Farský 7.00

18.00

+ Marta Laššáková a rodičia

Za zdravie a Božie pož. pri 50. výr. Jozefa Vrábľa

DSS 9.00 Za požehnanie dobrodincov
Sobota

21. 5.

Panny Márie
v sobotu

Ľub. spomienka
Farský 7.00

14.00

Za požehnanie pre Milana a Editu Hurákových

Za novomanželov Jozefa a Eriku

Sv. Jozefa 7.00 Za požehnanie rod. Lukáša a Márie
Nedeľa

22. 5.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice Farský 8.00

10.30

Za zdravie a Bož. ochranu kňaza Andreja Duláka

Za zdravie a Božiu pomoc pre Rudolfa

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za obrátenie synov

Za požehnanie divadelníkov z Anjelom svojim…

Za veriacich

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 342 – 358; Kostol sv. Jozefa  č.d. 360 – 374,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov Bajčičákových 50 – €
Na katolícke masmédiá sme vyzbierali 1267 €.  Za milodary Pán Boh zaplať!

Dnes sa končí Veľkonočné obdobie a začína obdobie Cez rok. Od zajtra sa modlíme sa Anjel Pána.

V sobotu 21. 5. sa bude v Krivej na Orave konať Púť (za) rozvedených. Program začne o 17.30 hod. v kostole. Bližšie informácie na výveske.

V nedeľu 22. 5. bude v Kostole sv. Jozefa o 9.30 hod. ďakovná sv. omša za divadelníkov z predstavenia Anjelom svojim. Pri tejto príležitosti si môžete už dnes v sakristii obidvoch kostolov zadovážiť už obľúbenú brožúrku Biskup Ján Vojtaššák, životopis a svedectvá, v ktorej sú aj myšlienky niektorých účinkujúcich a informácie o aktuálnom stave procesu. Milodarom v hodnote 3 € podporíte aktivity našej farnosti v procese blahorečenia.

V nedeľu 22. 5. o 15.30 hod. bude na farskom úrade prvé zasadanie Hospodárskej rady farnosti.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Klimčík, syn Jozefa a Eleny rod. Balekovej, bývajúci v Zákamennom
    a Erika Polťáková, dcéra Miroslava a Štefánie rod. Úradníkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 21. 5. o 14.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov