Farské oznamy – 2. týždeň

Farské oznamy – 2. týždeň

Farské oznamy
2. týždeň – od 2. 1. 2017 do 8. 1. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

2. 1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho,
biskupov a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

 

17.30

+ Vendelín a Mária Fedor

+ Jozef a Otília Plaskúr

+ Jozef Majchrák a rodičia Júlia a Vendelín

Utorok

3. 1.

Najsvätejšieho mena Ježiš
Ľub. spomienka
Farský 7.00 + Kristína a Emil Polťák
Sv. Jozefa 17.30 + Ján a Filoména Majchrák
Streda

4. 1.

Streda vo Vianočnom období Farský 7.00

17.30

+ Jozef a Libuša Florek

Za + z rod Balharekových a Mária Matláková

Sv. Jozefa 7.00 + Emil Urban a rodičia
Štvrtok

5. 1.

Štvrtok vo Vianočnom období Farský 7.00

 

+ Emil Mundier a rodičia

+ Pavol a Mária Kytaš a rodičia

Sv. Jozefa 17.30 Na úmysel rod. Rončákovej
Piatok

6. 1.

Zjavenie Pána
Slávnosť
Farský 8.00

10.30

Za + z rod. Horvátovej

Za veriacich

Sv. Jozefa   7.00

9.30

18.00

+ Serafín Magdiak a Marta Jakubiaková

+ Ľudovít a Margita, Anton a Kristína

+ Anna, Milan a Pavol Večerek

Sobota

7. 1.

Sobota po
Zjavení Pána
Farský 7.00

 

+ Milan Polťák

+ Jozef Koleň

Sv. Jozefa 7.00 Na poďakovanie pri 80. výročí Márie
Nedeľa

8. 1.

Druhá nedeľa po narodení Pána

Krst Krista Pána

Farský 8.00

10.30

Za požehnanie rod. Laššákovej

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie našich duchovných

Za uzdravenie Janky

Za Božiu pomoc pre chorých a opustených

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 132 – 153; Kostol sv. Jozefa  č.d. 155 – 182, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 35 €; Pán Boh zaplať!

V tomto týždni je prvý piatok. Keďže sme po vianočnej spovedi, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami
a k chorým pôjdu len mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania.

V piatok je prikázaný sviatok Zjavenia Pána, sväté omše budú ako v nedeľu. Pri každej omši požehnáme Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov.

Pri koledovaní Dobrej noviny sa v našej farnosti vyzbieralo 6381,52 €. Ďakujeme koledníkom za ich čas a úsilie pri prípravách a koledovaní, ktoré ochotne venovali bez nároku na odmenu. Ďakujeme darcom, ktorí podporili verejnú zbierku Dobrej noviny, rodinám, ktoré zabezpečili koledníkom obedy a prevoz počas koledovania. Všetci ste sa tak zapojili do spoločného úsilia o dôstojnejší život ľudí v Afrike.

Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti 14. mája 2017.

Požehnaný nový rok!

Zoznam priložených súborov