Farské oznamy – 19. týždeň

Farské oznamy – 19. týždeň

Farské oznamy
19. týždeň – od 9. 5. do 15. 5. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

9. 5.

Pondelok po
7. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

18.00

Poďakovanie pri 70. výročí Tomáša

Poďakovanie pri 40. výročí Adriany

Utorok

10. 5.

Utorok po
7. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Rudolfa

+ Viktória Gruchalová

Sv. Jozefa 18.00 + Serafín Chromek
Streda

11. 5.

Streda po
7. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

 

18.00

+Ján Bajo, Anton a rodičia

+ Božena Zábeľová a rodičia

+ Janka Kovaľová

Štvrtok

12. 5.

Štvrtok po
7. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

 

+ Jozef Vojtaššák – 30. dňová

+ Mária Marková

Sv. Jozefa 18.00 + Ján a Agnesa Bukna, + Cyril a Veronika Petrek
Piatok

13. 5.

P. Márie Fatimskej
Ľub. spomienka
Farský 7.00

18.00

+ Viktória, Paulína, Margita, Anton Oleš

+ Martin a Margita Vrábeľ

DSS 9.00 Za duše v očistci
Sobota

14. 5.

Sv. Mateja, apoštola
Sviatok
Farský 7.00

15.00

+ Kamil Úradník

Za novomanželov Ondreja a

Sv. Jozefa 7.00 Poďak. pri 40. výročí sobáša Antona a Heleny
Nedeľa

15. 5.

Zoslanie Ducha Svätého
Slávnosť
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri 40. výročí Štefana

Za zdravie Justíny Michalicovej

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 80. výročí Heleny Peňákovej

Poďak. pri 30. výr. sob. Jozefa a Boženy Florek

Za požehnanie rodiny Kamila a Ireny Mrekaj

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 265 – 281; Kostol sv. Jozefa  č.d. 282 – 341,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: Dobrovoľný Hasičský Zbor Zákamenné – 50 €, z krstov – 50€, bohuznámi 20 € a 50 €. Pán Boh zaplať!
Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Za milodary Pán Boh zaplať!

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Slávnosti prvého sv. prijímania.

V pondelok sa zúčastníme kňazských rekolekcií Oravských dekanátov v Námestove. Prosím o modlitby za nás kňazov.

Od štvrtku sa zúčastním púte v Medjugorie, vrátim sa v pondelok 16. mája. Vo všetkých záležitostiach ma zastúpi pán kaplán Marcel Bača.

V nedeľu, na Turíce, môže každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus, za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V dňoch 13.-15.5. sa budú v  kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove konať XXIII. Námestovské hudobné slávnosti  – medzinárodný festival sakrálnej zborovej tvorby na počesť biskupa Jána Vojtaššáka. Všetci ste srdečne pozvaní. Podrobný program je na plagátoch.

Kto má záujem o Jarnú púť na Horu Živčáková pri Turzovke, kt. bude v nedeľu 22. mája, informácie nájde na výveske.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ondrej Bajčičák, syn Vendelína a Zlatice rod. Koklesovej, bývajúci v Zákamennom
    a Alžbeta Verníčková, dcéra Štefana a Viery rod. Chmeľovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 14. 5. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Michal Sochuľák, syn Rudolfa a Janky rod. Maťovčíkovej, bývajúci v Zákamennom
    a Marta Jozefiaková, dcéra Antona a Marty rod. Babečkovej, bývajúca v Mútnom. Sobáš bude v sobotu 14. 5. v Mútnom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Florek, syn Milana Sochuľáka a Margity rod. Florkovej, bývajúci v Zákamennom a Dominika Sochuľáková, dcéra Miroslava a Márie rod. Durčákovej, bývajúca v Novoti. Sobáš bude v sobotu 14. 5. v Novoti.

Zoznam priložených súborov