FARSKÉ OZNAMY – 18. týždeň

FARSKÉ OZNAMY – 18. týždeň

Farské oznamy
18. týždeň – od 24. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

24. 4.

Sv. Juraja, mučeníka
Ľub. spomienka
Farský 7.00

 

18.00

+ Miroslav Florek – 30. dňová

+ Juraj Strýček

+ Jozef a Ladislav Gruchaloví

Utorok

25. 4.

Sv. Marka, evanjelistu
Sviatok
Farský 7.00

 

Za zdravie pre Jozefa

Poďakovanie pri 70. výročí Viktórie

Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie pri 30. výr. sobáša Júliusa a Márie
Streda

26. 4.

Streda
po 2. veľkonočnej nedeli
Farský 13.30

18.00

+ Jakub  a Žofia Iglároví a deti

+ Emil Lučivňák

Sv. Jozefa 7.00 + Ján a Kamila Balážecoví
Štvrtok

27. 4.

Štvrtok

po 2. veľkonočnej nedeli

Farský 7.00

 

+ Ľudovít Majchrák, Ľudmila a Štefan Dibdiak

+ Emil a Justína Sivčákoví

Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie pri 50. výročí Emílie a požeh. rodiny
Piatok

28. 4.

Piatok

po 2. veľkonočnej nedeli

Farský 7.00

18.00

Poďakovanie pri 10. výročí sobáša rod. Beňušovej

Poďakovanie pri 25. výr. sobáša Petra a Moniky

DSS     9.00 + Rudolf Janeta a rodičia
Sobota

29. 4.

Sv. Kataríny Sienskej,

panny a uč. Cirkvi
Sviatok

Farský 7.00

15.00

Poďakovanie pri 25. výr. sobáša rod. Klimčíkovej

Za novomanželov Jozefa a Gabrielu

Sv. Jozefa 7.00 Poďakovanie pri 30. výr. sobáša rod. Telúchovej
Nedeľa

30. 4.

3. veľkonočná nedeľa Farský 8.00

10.30

Za veriacich

Za požehnanie dobrovoľných zložiek v Zákamennom

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 60. výročí Emila Kovaľa

Za zdravie pre Jozefa

Poďakovanie pri 40. výr. sobáša Pavla a Marty

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 783 – 800; Kostol sv. Jozefa  č.d. 801 – 816, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK – 35 €; NK – 90 €; rodina Štefana Polťáka – 100 €; z pohrebu Ľudovíta Gruchalu – 50 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je v našej farnosti Celodenná poklona Oltárnej Sviatosti. Keďže je nedeľa, vyloženie sviatosti bude po omšiach v obidvoch kostoloch až do 18.00 hod. Povzbudzujem vás k účasti na adorácii!

Každý, kto si dnes v kostole uctí obraz Božieho milosrdenstva a pomodlí sa Otče náš a Verím, pridá nábožný vzdych Milosrdný Ježišu dôverujem ti, pri splnení obvyklých podmienok získava úplné odpustky.

Pri príležitosti oslavy sv. Floriána, patróna hasičov, bude v nedeľu 30. 4. vo farskom kostole o 10.30 hod. ďakovná sv. omša obetovaná za požehnanie všetkých dobrovoľných zložiek v Zákamennom. Krsty budú na rannej omši o 8.00 hod.

Zasadanie hospodárskej rady bude v nedeľu 30. apríla o 14.00 hod. na fare.

Naša farnosť organizuje púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakowe 6. mája. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii obidvoch kostolov.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Boboň, syn Jozefa a Marty rod. Chromuľákovej, bývajúci v Novoti a Gabriela Plaskúrová, dcéra Jozefa a Ireny rod. Vajákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 29. 4. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov