FARSKÉ OZNAMY – 17. týždeň

FARSKÉ OZNAMY – 17. týždeň

Farské oznamy
17. týždeň – od 17. 4. 2017 do 23. 4. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

17. 4.

Veľkonočný Pondelok Farský 8.00

10.30

Za požehnanie pre Jána s rodinou

Za požehnanie dobrodincov farskej charity

Sv. Jozefa 7.00

9.30

Za zdravie a Božiu ochranu pre mnažela

Za požehnanie pre Paulínu Chromkovú

Utorok

18. 4.

Veľkonočný Utorok Farský 7.00 + Serafín a Margita Večerek
Sv. Jozefa 18.00 + Jozef Gonšor
Streda

19. 4.

Veľkonočná  Streda Farský 13.30

18.00

+ Milan Mackovčiak

+ Július Koleň

Sv. Jozefa 7.00 + Ondrej, Katarína  a Jozef Šulc
Štvrtok

20. 4.

Veľkonočný Štvrtok Farský 7.00

 

Za požehnanie pre Štefana Polťáka pri 60. výročí

+ Ján, Kristína Večerekoví a deti

Sv. Jozefa 18.00 + Margita a Elena s manželmi
Piatok

21. 4.

Veľkonočný piatok Farský 7.00

18.00

Za zdravie a požehnanie pre deti Marty

+ Helena Gonšorová

DSS     9.00 + Florián Sekeráš, Kristína Kiššová
Sobota

22. 4.

Veľkonočná sobota Farský 7.00

 

15.00

Na poďakovanie pri 20. a 40. výročí sobáša

+ Juliana a Jozef Brišoví

Sobášny obrad Lukáša a Lucie

Sv. Jozefa 7.00 Poďakovanie pri 40. výročí sob. Serafína a Márie
a 20. výročí sob. Jaroslava a Veroniky
Nedeľa

23. 4.

2. veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva Farský 8.00

10.30

Za zdravie a požehnanie pre Miroslava a Kristínu

Za požehnanie pre Jozefa

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za veriacich

Za zdravie a požehnanie pre rod. Sochuliakovú

Za požehnanie rod. Gruchalovej č. 1022

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 751 – 764; Kostol sv. Jozefa  č.d. 765 – 782, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania FK – 35 €; NK – 85 €; Bohuznámi – 120 €. Pán Boh zaplať!

Vo Veľkonočný pondelok sú omše ako v nedeľu okrem večernej!

V mene Farskej charity Zákamenné úprimne ďakujeme všetkým darcom za milodary pre núdznych počas pôstu. Každá vaša pomoc je veľmi osožná a veľa pomôže. Za všetkých darcov bude ďakovná  sv. omša vo Veľkonočný pondelok o 10.30 hod. vo farskom kostole. Pán Boh zaplať!

V nedeľu 23. 4. je v našej farnosti Celodenná poklona Oltárnej Sviatosti. Keďže je nedeľa, vyloženie sviatosti bude po ranných omšiach v obidvoch kostoloch až do 18.00 hod.

Na Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná tradičná púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Bližšie informácie na výveske. Naša farnosť organizuje púť do Krakowa 6. mája. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii obidvoch kostolov.

Odchod autobusu na Diecézne stretnutie mládeže Vykroč do Starej Ľubovne bude v sobotu ráno o 6.00 hod. z parkoviska pred OÚ. Registračný poplatok pre účastníkov – 2 €. Prosím o dochvíľnosť, odchádza sa presne o 6.00 hod.

Úprimne ďakujem za pokojné a dôstojné prežitie veľkonočných sviatkov. Osobitne mojim spolubratom kňazom, veriacim, ktorí zdobili kostoly, kostolníčkam, organistom a všetkým spevákom, mládeži, lektorom, miništrantom, posluhujúcim a rozdávateľom sv. prijímania za ochotu pri službách. Nech vás radosť zo služby Zmŕtvychvstalému neustále sprevádza!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Kysel, syn Jána a Emílie rod. Strapcovej, bývajúci vo Veličnej a Lucia Úradníková, dcéra Jozefa a Emílie rod. Čičovej, bývajúca v Zákamennom. Sobášny obrad bude v sobotu 22. 4. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov